Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S86348KG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S86348KG. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S86348KG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S86348KG te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S86348KG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (859 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S86348KG (863 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S86348KG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. Alleen op de aanwijzingen letten die op uw apparaat betrekking hebben. [. . . ] Daarbij wordt automatisch een GEWENSTE temperatuur van +3 °C ingesteld. De oorspronkelijk ingestelde GEWENSTE temperatuur geldt dan weer en de temperatuurindicatie geeft weer de temperatuur aan die op dat moment in de koelruimte heerst. Bij de combinatie van de functies FROSTMATIC en COOLMATIC is voor de koelruimte gedurende 6 uur automatisch een normtemperatuur van +3 °C standaard ingesteld. De koeling voor de diepvriesruimte loopt gedurende 52 uur ononderbroken. Daardoor bestaat de mogelijkheid - zonder dat geur- of schimmelvorming optreedt gedurende langere afwezigheid (bijv. Vakantie) de lege koelruimte in plaats van open ook gesloten te houden. Bij vergissing dichtdrukken van de deur door personen die tijdens Uw afwezigheid toegang tot de woning hebben, is niet meer mogelijk. Zonder de vakantiestand zou dit geur- of schimmelvormin g ten gevolge hebben. Voor het inschakelen van de vakantie-instelling zo vaak de MODE-toets indrukken tot in het display HOLIDAY knippert. De temperatuur tijdens de vakantiestand wordt op ongeveer +14 °C gezet. Als tijdens de afwezigheid de kamertemperatuur gedurende langere tijd tot onder de 15 °C zou dalen, dient de koelruimte niet in de stand HOLIDAY ingesteld te worden, maar dient het uitgeschakeld te worden en dient de deur opengesteld te worden. Om de koelruimte weer in de standaard instelling in te stellen, moet de MODE-toets zo vaak worden ingedrukt tot er geen woorden meer in het display worden aangegeven. Als de diepvriezer uitegzet wordt, wordt de koelkast ook buiten werking gesteld (belangrijk tijdens de ontdooiing van de diepvriezer, b. Voor het uitschakelen van het gehele apparaat dient de toets AAN/UIT ingedrukt gehouden te worden. Bij beide temperatuurindicaties verschijnt een zogenaamde "Count down", waarbij van "3" naar "1" wordt geteld. Na het bereiken van "1" wordt korte tijd OF aangegeven, daarna schakelt de koel- en vriesruimte uit. Koelruimte uitschakelen bij een ingeschakelde vriesruimte: Gelijktijdig de toetsen "+" en "-" voor de koelruimte ingedrukt houden. Een "Count down" van "3" naar "1" volgt, daarna verschijnt in de temperatuurindicatie "OFF". Bij een uitgeschakelde koelruimte kan tijdens de werking van de vriesruimte alleen de stand FROSTMATIC worden geactiveerd. Een "Count down" van "3" naar "1" volgt, daarna verschijnt in de temperatuurindicatie "OFF". De stroomtoevoer is pas volledig verbroken wanneer de stekker uit het stopcontact is getrokken. Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld: 0 1. [. . . ] De volgende geluiden zijn karakteristiek voor koelapparaten: · Klikken Altijd als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, is een klikgeluid te horen. Borrelen/kabbelen Als koelvloeistof door dunne buisjes stroomt, is een borrelend of kabbelend geluid te horen. Ook na het uitschakelen van de compressor is dit geluid nog korte tijd te horen. Ruis Door de ventilator opgewekte luchtstromen kan een ruisend geluid ontstaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S86348KG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S86348KG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag