Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S80408KGL8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S80408KGL8. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S80408KGL8 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S80408KGL8 te teleladen.


Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S80408KGL8

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker uit de kontaktdoos trekken. Uitsluitend toebehoren gebruiken waarvan het toelaatbare toerental minstens zo hoog is als het hoogste onbelaste toerental van de machine. [. . . ] Het slijpgereedschap moet korrekt zijn gemonteerd en vrij kunnen draaien. Beschadigde, niet ronde of trillende slijpgereedschappen niet gebruiken. machine onmiddellijk controleren als sterke trillingen optreden of andere gebreken worden vastgesteld. Slijpschijven altijd volgens de voorschriften van de fabrikant gebruiken en bewaren. In verband met het brandgevaar mogen zich geen brandbare materialen in de buurt (gebied waar de vonken vallen) bevinden. Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven. EC - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Wij verklaren dat dit produkt voldoet aan de volgende normen of normatieve dokumenten: EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 98/37/EG, 89/336/EEG Aansluiting is ook mogelijk op een stekerdoos zonder aardcontact mogelijk, omdat het is ontwerpen volgens veiligheidsklasse II. Onderdelen welke niet vermeld worden, kunnen het beste door de AEG servicedienst verwisseld worden (zie Serviceadressen). Onder vermelding van het tiencijferige nummer op het machineplaatje is desgewenst een doorsnedetekening van de machine verkrijgbaar bij: AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany. Na uit- en weer inschakelen kunt u binnen het nominale belastingsbereik gewoon verder werken met de machine. [. . . ] Onder vermelding van het tiencijferige nummer op het machineplaatje is desgewenst een doorsnedetekening van de machine verkrijgbaar bij: AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany. Na uit- en weer inschakelen kunt u binnen het nominale belastingsbereik gewoon verder werken met de machine. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S80408KGL8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S80408KGL8 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag