Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S80408KG28

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S80408KG28. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S80408KG28 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S80408KG28 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S80408KG28 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (402 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S80408KG28 (412 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S80408KG28

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. Alleen op de aanwijzingen letten die op uw apparaat betrekking hebben. [. . . ] De temperatuur tijdens de vakantiestand wordt op ongeveer +14 °C gezet. Als tijdens de afwezigheid de kamertemperatuur gedurende langere tijd tot onder de 15 °C zou dalen, dient de koelruimte niet in de stand HOLIDAY ingesteld te worden, maar dient het uitgeschakeld te worden en dient de deur opengesteld te worden. Om de koelruimte weer in de standaard instelling in te stellen, moet de MODE-toets zo vaak worden ingedrukt tot er geen woorden meer in het display worden aangegeven. Koelruimte en diepvriesruimte kunnen apart van elkaar uitgezet worden. Voor het uitschakelen van het gehele apparaat dient de toets AAN/UIT ingedrukt gehouden te worden. Bij beide temperatuurindicaties verschijnt een zogenaamde "Count down", waarbij van "3" naar "1" wordt geteld. Na het bereiken van "1" wordt korte tijd OF aangegeven, daarna schakelt de koel- en vriesruimte uit. Koelruimte uitschakelen bij een ingeschakelde vriesruimte: Gelijktijdig de toetsen "+" en "-" voor de koelruimte ingedrukt houden. Een "Count down" van "3" naar "1" volgt, daarna verschijnt in de temperatuurindicatie "OFF". Een "Count down" van "3" naar "1" volgt, daarna verschijnt in de temperatuurindicatie "OFF". Bij een uitgeschakelde koelruimte kan tijdens de werking van de vriesruimte alleen de stand FROSTMATIC worden geactiveerd. In de temperatuurindicatie voor de vriesruimtes, verschijnt een "Count Down", waarbij van "3" naar "1" wordt geteld. Een "Count down" van "3" naar "1" volgt, daarna verschijnt in de temperatuurindicatie "OFF". De stroomtoevoer is pas volledig verbroken wanneer de stekker uit het stopcontact is getrokken. Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld: 1. Het openen van de deur van de diepvries-ruimte Als het apparaat ingeschakeld is en de deur van de diepvriesruimte ge-sloten wordt, kan hij niet direct weer geopend worden omdat er onder-druk in de diepvriesruimte ontstaat die de deur gesloten houdt tot de druk weer gelijk is. Het systeem waarschuwt: ­bij stroomuitval; ­ bij geopende apparaatdeuren; ­ als de temperatuur in de koel- of diepvriesruimte te hoog oploopt; ­ bij functiestoringen aan het apparaat. Na een stroomonderbreking wordt in het display POWER aangegeven en wordt de actuele WERKELIJKE -temperatuur aangegeven. De indicatie POWER dooft zodra een willekeurige toets wordt ingedrukt. Voor de koelruimte: Er klinkt een waarschuwingssignaal en de indicatie TEMPERATURE en een rode achtergrondverlichting knipperen, zodra de temperatuur in de koelruimte boven de 12 °C komt. als de temperatuur in de koelruimte tot onder 12 °C daalt , schakelt het waarschuwingssignaal automatisch uit. De indicatie TEMPERATURE en de rode achtergrondverlichting blijven knipperen. [. . . ] het dooiwaterafvoergat aan de achterwand van de koelruimte controleren. Een verstopt dooiwaterafvoergat met behulp van het groene stopje dat met het toestel is meegeleverd schoonmaken. D037 Als alles droog is, de levensmiddelen er weer in doen en het apparaat weer in bedrijf nemen. Het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingselementen of andere warmtebronnen plaatsen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S80408KG28

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S80408KG28 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag