Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S76322-KG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S76322-KG. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S76322-KG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S76322-KG te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S76322-KG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (584 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S76322-KG (625 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S76322-KG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SANTO Elektronische koel-/vriescombinaties Combinés réfrigérateur/congélateur électroniques Gebruiksaanwijzing Notice d'utilisation 818 36 46-00/2 Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op uw apparaat betrekking hebben. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. [. . . ] Na korte tijd verschijnt in de temperatuurindicatie voor de vriesruimte een zogenaamde "Count down", waarbij van "3" naar "1" wordt geteld. Bij het bereiken van "1" wordt de vriesruimte uitgeschakeld. De temperatuurindicatie gaat uit. 3 De stroomtoevoer is pas volledig verbroken wanneer de stekker uit het stopcontact is getrokken. Aanwijzing: De instelling van het apparaat kan niet veranderd worden, als de stekker uit het stopcontact getrokken is of als er anderszins geen elektriciteit aanwezig is. Na aansluiting op het elektriciteitsnet start het apparaat weer op de stand waar het voor de stroomonderbreking op stond. Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld: 0 1. Apparaat uitschakelen, daartoe AAN/UIT toets ingedrukt houden (zie boven). Diepvriesruimte ontdooien en apparaat grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). 26 818 36 46-00/2 Vakantieïnstelling Bij de vakantiestand bedraagt de SOLL-temperatuur voor de koelruimte +15 °C. Daardoor bestaat de mogelijkheid - zonder dat geur- of schimmelvorming optreedt - gedurende langere afwezigheid (bijv. vakantie) de lege koelruimte in plaats van open ook gesloten te houden. bij vergissing dichtdrukken van de deur door personen die tijdens Uw afwezigheid toegang tot de woning hebben, is niet meer mogelijk. Zonder de vakantiestand zou dit geur- of schimmelvormin g ten gevolge hebben. Om de vakantieschakeling in te schakelen op toets , , +" (WARMER) of toets , , -" (KOUDER) drukken. De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend de op dat moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan. Toets , , +" (WARMER) zo lang indrukken, tot de temperatuurindicatie H (van holiday) aangeeft. In de temperatuurindicatie wijzigt de aangegeven temperatuur tot +8 °C in stappen van 1 °C. Nu bevindt de koelruimte zich in de energiezuinige vakantieschakeling. 3 Om de koelruimte weer op normaal bedrijf om te schakelen, toets , , -" (KOUDER) indrukken. Geen producten in de koelruimte opslaan als het apparaat op de vakantiestand staat. De temperatuur tijdens de vakantiestand wordt op ongeveer +15 °C gezet. Dit is te warm voor levensmiddelen. 818 36 46-00/2 27 Controle- en informatiesysteem Het controle- en informatiesysteem bestaat uit temperatuuraanwijzingen, optische waarschuwingsaanwijzing en akoestische waarschuwingen. Het systeem waarschuwt: ­ bij ingebruikneming van het apparaat (wanneer de opslagtemperatuur nog niet is bereikt); ­ bij geopende apparaatdeuren; ­ als de temperatuur in de koel- of diepvriesruimte te hoog oploopt; ­ bij functiestoringen aan het apparaat. Waarschuwing "deur open" Als de deur van koel- of vriesruimte open staat, knippert de rode waarschuwingsindicatie en er klinkt een signaal ­ bij open vriesruimtedeur na ca. 5 minuten Als u voor het opbergen of indelen van levensmiddelen in koel- of vriesruimte meer tijd nodig hebt, kunt u het waarschuwingssignaal uitschakelen door toets WAARSCHUWING UIT in te drukken. [. . . ] · Condensor De condensor heeft meestal de vorm van een rooster. In de condensor wordt het door de compressor samengeperste koelmiddel vloeibaar gemaakt. Daarbij komt warmte vrij, die via het oppervlak van de condensor aan de omringende lucht wordt afgegeven. De condensor wordt daarom aan de buitenkant, meestal aan de achterkant van het apparaat geplaatst. 818 36 46-00/2 47 Klantenservice Als bij een storing geen oplossing in deze gebruiksaanwijzing gevonden kan worden, gelieve men zich tot de handelaar of tot onze klantenservice te wenden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S76322-KG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S76322-KG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag