Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S75380KG2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S75380KG2. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S75380KG2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S75380KG2 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S75380KG2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (273 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S75380KG2 (2399 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S75380KG2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] S 75380 KG2 S 75340 KG2 Koel/vriescombinatie Gebruiksaanwijzing UMAE0006-0-NL 200372723 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Geachte klant, Voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen. Geef het boekje door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in verschillende uitvoeringen. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. [. . . ] resetknop alarm M. waarschuwingslampje Instelknoppen temperatuur De temperatuur wordt ingesteld met de knoppen (I) en (K). De temperatuurindicatie schakelt over tussen de weergave van de DAADWERKELIJKE temperatuur (temperatuurindicatie is verlicht) en de weergave van de GEWENSTE temperatuur (temperatuurindicatie knippert) door op een van de twee knoppen, (I) of (K), te drukken. Steeds wanneer op een van deze beide knoppen wordt gedrukt, wordt de GEWENSTE temperatuur met 1 °C aangepast. Als geen van beide knoppen wordt ingedrukt, schakelt de temperatuurindicatie na circa 5 seconden automatisch terug naar de weergave van de DAADWERKELIJKE temperatuur. GEWENSTE temperatuur: De temperatuur die voor de binnenzijde van de diepvries is geselecteerd. De temperatuurindicatie geeft de actuele temperatuur binnen in de diepvries weer. De DAADWERKELIJKE temperatuur wordt aangegeven door een verlicht getal. 19 Temperatuurindicatie De temperatuurindicatie kan verschillende soorten informatie weergeven. Tijdens normaal bedrijf wordt de actuele temperatuur binnen in de diepvries (DAADWERKELIJKE temperatuur) weergegeven. Als de temperatuur wordt ingesteld geeft een knipperende indicatie de momenteel ingestelde diepvriestemperatuur aan (GEWENSTE temperatuur). Opstarten de temperatuur instellen 1. Het waarschuwingslampje (M) knippert tot de juiste temperatuur is bereikt. De temperatuurindicatie schakelt over en de momenteel ingestelde, GEWENSTE temperatuur knippert in de temperatuurindicatie. Stel de gewenste temperatuur in door op de knoppen (I) of (K) te drukken (zie het gedeelte "Instelknoppen temperatuur"). De gewijzigde instelling wordt onmiddellijk weergegeven in de temperatuurindicatie. Steeds wanneer de knop wordt ingedrukt, wordt de temperatuur met 1 °C aangepast. Vanuit het oogpunt van het veilig bewaren van voedsel moet -18 °C worden beschouwd als voldoende koud om voedsel op te slaan in de diepvries. FROSTMATIC De functie FROSTMATIC versnelt het invriezen van vers voedsel en beschermt reeds ingevroren voedsel tegelijkertijd tegen ongewenst opwarmen. De functie FROSTMATIC wordt ingeschakeld door op de knop FROSTMATIC (H) te drukken. Als de functie FROSTMATIC niet handmatig wordt uitgeschakeld, schakelt het apparaat de functie FROSTMATIC zelf uit na ongeveer 52 uur. De functie FROSTMATIC kan op ieder gewenst moment handmatig worden uitgeschakeld door opnieuw op de knop FROSTMATIC te drukken. Het gele lampje gaat uit. 20 Resetknop alarm Bij een abnormale temperatuurstijging binnen in de vriezer (bijvoorbeeld bij een stroomstoring) begint het waarschuwingslampje (M) te knipperen en klinkt er een alarmsignaal. Druk op de resetknop voor het alarm (L) om het alarmsignaal te stoppen, terwijl het waarschuwingslampje blijft knipperen. Het alarmsignaal stopt automatisch wanneer de temperatuur weer normaal is; het waarschuwingslampje (M) blijft in dit geval nog wel knipperen. Als we de resetknop voor het alarm (L) indrukken gaat het waarschuwingslampje uit en toont de indicatie tegelijkertijd gedurende circa 5 seconden de hoogst bereikte temperatuur in het diepvriesgedeelte. Het apparaat uitschakelen Houd de knop (A) ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. [. . . ] De deuren gaan niet goed dicht of zijn Controleren of de deuren goed dicht kunnen en of de deurrubbers niet goed gesloten. De temperatuurregelaar op een lagere De temperatuurregelaar is niet goed stand instellen. ingesteld. Er zijn te veel rijp en ijs. 28 Oplossing De temperatuurregelaar op een lagere stand instellen. Controleren of de deuren goed dicht kunnen en of de deurrubbers onbeschadigd en schoon zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S75380KG2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S75380KG2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag