Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S75348KG98

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S75348KG98. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S75348KG98 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S75348KG98 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S75348KG98 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (486 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S75348KG98 (332 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S75348KG98

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] S 40340 KG1 S 40340 KG18 Chladnicka Hûtõszekrény Návod k pouzití Használati utasítás KE/AE/1-2. (08. ) 200372812 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Vázená zákaznice, vázený zákazníku, díve, nez uvedete svoji novou chladnicku do provozu, pectte si laskav pozorn tento návod k pouzití. Návod obsahuje dlezité informace pro bezpecnou obsluhu, pro instalaci a pro osetování spotebice. Tento návod k pouzití si laskav uschovejte pro pozdjsí nahlédnutí. [. . . ] Po provedení zárucní opravy je Autorizované servisní stedisko povinno vydat Kupujícímu citelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouzí k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu ped podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pecliv uschovejte. 28 Jestlize nebude reklamovaná vada zjistna nebo nejde-li o zárucní vadu, za kterou odpovídá Prodávající, ci neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu stedisku shora uvedenou soucinnost, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu stedisku veskeré pípadné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou. Záruka vyplývající z tchto zárucních podmínek platí pouze na území Ceské republiky. Nevztahuje se na opotebení nebo poskození výrobku (vcetn poskození zpsobeného poruchami v elektrické síti, pouzitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj. ), pípadný nedostatek jakosti nebo uzitné vlastnosti ( který není závadou) ani na výrobek pouzitý nad rámec bzného pouzíváni v domácnosti (nap. Poskytnutím záruky nejsou dotcena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku vází podle kogentních ustanovení zvlástních právních pedpis. Prodávající je povinen pedat Kupujícímu pi prodeji výrobku a na pozádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních stedisek v Ceské republice, vcetn jejich telefonních císel. Jakékoli blizsí informace o Záruce a Autorizovaných servisních stediscích poskytnou: - prodávající, - Electrolux Service, a to bu na telefonu: 261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s. r. o. , Electrolux Service, Hanusova ul. , 140 21 Praha 4, - Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016. 29 Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa el figyelmesen a jelen Használati utasítást. Ennek révén hasznos információkat szerezhet a berendezés biztonságos használatával, felállításával és karbantartásával kapcsolatban. Õrizze meg a jelen Használati utasítást, hogy a késõbbiekben is fel tudja lapozni és az esetleges továbbadásnál adja át az új tulajdonosnak. Tanács: A jelen Használati utasítás több mûszakilag hasonló, de különbözõ felszereltségu modellhez szolgál. Csak azokat az információkat vegye figyelembe, amely az Ön készülékének kivitelére vonatkozik. A (háromszögbe helyezett) felkiáltójel és/vagy figyelmeztetõ szavak (Figyelmeztetés!Figyelem!) olyan tanácsokat emelnek ki, amelyek az Ön biztonsága vagy a berendezés mûködése szempontjából fontosak. Ez a jel és a hozzátartozó szám lépésrõl lépésre végigvezeti Önt a berendezés használatának fázisain 2. Ez után a jel után a berendezés használatával és gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos kiegészítõ információk szerepelnek. A lóhere jele után a berendezés gazdaságos és környezetkímélõ használatára vonatkozó tippeket és tanácsokat talál. Az esetleges üzemzavarok elhárítására a jelen Használati utasításban tanácsok találhatók a "Mit tegyünk, ha. . . " szakaszban. Amennyiben az ott található tanácsok útján a mûszaki hibát nem lehetett elhárítani, az alábbi helyen tud további segítséget kapni: LEHEL Hûtõgépgyár Kft Vevõszolgálat 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87. T: 252-1773 Itt választ kaphat a berendezés felszereltségére és alkalmazására vonatkozó valamennyi kérdésére. Természetesen szívesen veszünk mindenféle kívánságot, javaslatot és kritikát. Célunk az, hogy vásárlóink hasznára tovább javítsuk termékeinket és szolgáltatásainkat. Mûszaki problémák esetén az Önhöz legközelebbi vevõszolgálatunk rendelkezésére áll (a címeket és telefonszámokat a garancialevélben, illetve a szervízlistában adtuk meg). [. . . ] Elpárologtató: ebben párolog el a hûtõközeg. Mint minden folyadék, a hûtõközeg is hõt igényel ahhoz, hogy elpárologjon. Ezt a meleget a hûtõszekrény belsõ terébõl vonja el, ami ennek során lehûl. Ezért van az elpárologtató a hûtõszekrény belsejében elhelyezve, vagy közvetlenül a belsõ fal mögé beépítve, úgy hogy az nem látható. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S75348KG98

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S75348KG98 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag