Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S75340KG8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S75340KG8. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S75340KG8 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S75340KG8 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S75340KG8 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (558 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S75340KG8

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beachten Sie bitte nur die Hinweise, die Ihre Geräteausführung betreffen. Wärmere Bereiche sind die oberen Abstellflächen und die Abstellfächer an der Tür. Drücken Sie die Alarm-Rücksetztaste ("L"), um den Summerton auszuschalten, während die Warnleuchte weiterhin blinkt. Die Symbole zeigen die jeweiligen Nahrungsmittel, die Zahlen die jeweils maximale Haltbarkeitsdauer in Monaten an. [. . . ] Haal de stekker uit het stopcontact of verwijder de betreffende zekering. Ontdooi het diepvriesgedeelte en maak het apparaat grondig schoon (zie het gedeelte "Schoonmaken en onderhoud"). Vergeet tot slot niet de deuren open te laten om te voorkomen dat er onaangename geuren in het apparaat ontstaan. U kunt uw diepvriezer gebruiken om zelf verse etenswaren in te vriezen. De temperatuur in het vriesvak moet minimaal 18 °C zijn voordat etenswaren kunnen worden ingevroren. let op de aangegeven hoeveelheid die wordt vermeld op het typeplaatje. De invriescapaciteit is de maximale hoeveelheid verse etenswaren die in een periode van 24 uur kan worden ingevroren. Wanneer u meerdere dagen achtereen etenswaren wilt invriezen, houdt dan een maximale capaciteit van niet meer dan 2/3 - 3/4 van de capaciteit als vermeld op het typeplaatje aan. De kwaliteit van de etenswaren bliijft het best behouden wanneer deze zo snel mogelijk volledig ingevroren worden. Ontdooid voedsel dat niet verder bewerkt is (bereid tot een maaltijd) mag in geen geval opnieuw worden ingevroren. Verpakkingen met ontvlambare gassen of vloeistoffen kunnen bij lage temperaturen gaan lekken. Bewaar geen verpakkingen met ontvlambare materialen zoals bijvoorbeeld spuitbussen, nieuwe vullingen voor brandblussers enz. Deze kunnen openbarsten wanneer de inhoud bevriest, koolzuurhoudende dranken kunnen zelfs ontploffen!Uitzondering: sterke drank met een hoog alcoholpercentage kan wel in de vriesruimte bewaard worden. Alle etenswaren moeten voor het invriezen luchtdicht verpakt worden; dit voorkomt uitdroging en smaakverlies, bovendien kunnen ze geen smaak op andere diepvriesproducten afgeven. Schakel voor het sneller invriezen van producten of om de maximale toegestane hoeveelheid in te vriezen, 12 uur van tevoren de omgevingsschakelaar uit zonder de thermostaatinstelling te veranderen. Het is wel aangeraden, de ingevroren levensmiddelen na het invriezen naar 1 korf of 2 korven te verplaatsen. Daardoor kunt u meer plaats voor de volgende in te vriezen levensmiddelen maken. Indien u een groetere hoeveelheid levensmiddelen moet opslaan, dan kunt de korven (behalve het onderste korf) verwijderen, zodat het voedsel direct naar de rekken kan worden gelegd. Vergeet niet rekening te houden met de houdbaarheidsdatum op de verpakking indien u reeds ingevrozen etenswaren koopt. Het is veilig bevrozen producten op te bergen enkel en alleen indien ze niet werden ontdooid, zelfs niet voor een korte periode. Indien diepgevrozen producten reeds werden ontdooid, mogen ze niet opnieuw worden ingevrozen, maar moeten ze zo snel mogelijk worden opgegeten. [. . . ] De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: chemische en elektrochemische inwerking van water, abnormale milieuomstandigheden in het algemeen voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden contact met agressieve stoffen. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S75340KG8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S75340KG8 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag