Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S75340KG2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S75340KG2. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S75340KG2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S75340KG2 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S75340KG2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (577 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S75340KG2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. Dit symbool en de cijfers voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. Mocht er een storing optreden, dan vindt u in dit boekje aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen, zie hoofdstuk "Wat te doen als". . . . Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling. [. . . ] Als de functie FROSTMATIC niet handmatig wordt uitgeschakeld, schakelt het apparaat de functie FROSTMATIC zelf uit na ongeveer 52 uur. De functie FROSTMATIC kan op ieder gewenst moment handmatig worden uitgeschakeld door opnieuw op de knop FROSTMATIC te drukken. Het gele lampje gaat uit. 19 Resetknop alarm Bij een abnormale temperatuurstijging binnen in de vriezer (bijvoorbeeld bij een stroomstoring) begint het waarschuwingslampje (M) te knipperen en klinkt er een alarmsignaal. Druk op de resetknop voor het alarm (L) om het alarmsignaal te stoppen, terwijl het waarschuwingslampje blijft knipperen. Het alarmsignaal stopt automatisch wanneer de temperatuur weer normaal is; het waarschuwingslampje (M) blijft in dit geval nog wel knipperen. Als we de resetknop voor het alarm (L) indrukken gaat het waarschuwingslampje uit en toont de indicatie tegelijkertijd gedurende circa 5 seconden de hoogst bereikte temperatuur in het diepvriesgedeelte. Het diepvriesgedeelte UITschakelen Om de diepvries uit te schakelen drukt u meerdere keren op de knop (I) tot het symbool "OF" (uit) wordt weergegeven in de temperatuurindicatie (J). Druk opnieuw op de knop (I) en houd deze gedurende circa 5 seconden ingedrukt. In de temperatuurindicatie wordt afgeteld van "3" naar "1". Als "1" wordt weergegeven, wordt de diepvries uitgeschakeld. De temperatuurindicatie gaat uit. Het apparaat uitschakelen Houd de knop (A) ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Ga als volgt te werk wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt: 1. Als u de bodem van het ijsblokjesbakje nat maakt en de temperatuurregelaar op de maximale stand zet, gaat het invriezen sneller. Vergeet niet, de temperatuurregelaar na het invriezen weer op de normale stand te draaien. U kunt de ijsblokjes makkelijker losmaken door het ijsblokjesbakje onder stromend water te houden en het dan iets te verdraaien. Mocht het ijsblokjesbakje vastgevroren zijn, gebruik dan geen scherpe voorwerpen om het los te maken. Daarmee kunt u beschadigingen veroorzaken. 22 Enkele nuttige tips en adviezen 1. De rekken vereisen bijzondere aandacht, aangezien ze het rendement van het vak voor verse etenswaren aanzienlijk verhogen. De verschillende rekken kunnen ook worden verplaatst wanneer de deur geopend is onder een hoek van 90°. Door het openen en sluiten van de deur kan de temperatuur in de vrieskast gaan schommelen. Wacht 2 tot 3 minuten nadat u de deur gesloten hebt om ze opnieuw te openen, zodat de temperatuur in de vrieskast opnieuw stabiel is. Bedien de thermostaat op die manier dat de binnentemperatuur nooit hoger is dan 18°C. Controleer dagelijks de goede werking van de vrieskast om eventuele defecten vroegtijdig op te sporen en het slecht worden van de ingevrozen etenswaren te voorkomen. [. . . ] Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S75340KG2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S75340KG2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag