Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S72390KA8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S72390KA8. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S72390KA8 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S72390KA8 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S72390KA8 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1727 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S72390KA8 (618 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S72390KA8

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . . . . 3 2 Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden, vindt U aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen". Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als. . . ". [. . . ] Met elke verdere druk op één van beide toetsen wordt de GEWENSTE temperatuur 1 °C verder gesteld. Instelbaar temperatuurbereik: +2 °C tot +8 °C, +15 °C (Vakantieïnstelling) Aanwijzing: Uit voedingswetenschappelijk oogpunt is een bewaartemperatuur van ca. +5 °C in de koelruimte in de regel koud genoeg. 3 Als na het instellen van de temperatuur de toetsen niet meer ingedrukt worden, schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ca. 5 sec. ) om en geeft weer de in de koelruimte aanwezige WERKELIJKE temperatuur aan. Aanwijzing: als de instelling veranderd wordt, start de compressor niet direct als op dat ogenblik automatisch wordt ontdooid. Aangezien de bewaartemperatuur in de koelruimte snel bereikt wordt, kunnen direct na inschakeling producten opgeborgen worden. 3 Apparaat uitschakelen 0 1. 5 seconden ingedrukt houden. In de temperatuuraanwijzing volgt een zogenaamde "count down", waarbij terug geteld wordt van "3" naar "1". Aanwijzing: De instelling van het apparaat kan niet veranderd worden, als de stekker uit het stopcontact getrokken is of als er anderszins geen elektriciteit aanwezig is. Na aansluiting op het elektriciteitsnet start het apparaat weer op de stand waar het voor de stroomonderbreking op stond. 76 818 35 65-00/4 Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld: 0 1. Koelruimte grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Deur daarna open laten ter vermijding van reukvorming. Vakantieïnstelling Bij de vakantiestand bedraagt de SOLL-temperatuur voor de koelruimte +15 °C. Hierdoor wordt ruimte gewonnen om op het daaronder gelegen legvlak grote verpakkingen te plaatsen. Variabele binnendeur Naargelang de behoefte kunnen de deurvakken er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden. Groente- en fruitbak De groente- en fruitbak kan d. m. v. Het grote scheidingswandje naar keuze in het midden of links in de groente- en fruitbak zetten. 818 35 65-00/4 79 Interieur 2. Als het grote scheidingswandje in het midden staat, het kleine scheidingswandje in het midden of achter in de rechter helft zetten. 3 Het ventilatierooster boven de groente- en fruitbak zorgt voor een betere luchtcirculatie en daardoor voor een langere houdbaarheid van de levensmiddelen. Flessenrek Flessen met de flessenhals naar voren in het vak leggen. Let op: Alleen ongeopende flessen horizontaal neerleggen. Om aangebroken flessen op te bergen kan het flessenrek schuin opgesteld worden. Trek daartoe het flessenrek zover naar voren tot het naar boven gedraaid kan worden en schuif dan het voorste vak in het volgend hogere niveau. Schap voor snel afkoelen Het ondiepe schap voor snel afkoelen kan in een van de bovenste gleuven geplaatst worden. Voor de best mogelijke werking moet de schap in de tweede gleuf van boven worden gezet. 80 818 35 65-00/4 Flessen- en blikjeshouder De flessen- en blikjeshouder is zijdelings verplaatsbaar zodat het mogelijk is de blikjes en flessen flexibel voor het rooster te plaatsen. Om de zijdelingse verplaatsing van de houder te vergemakkelijken, moet u de houder naar achteren drukken. De flessensteun kunt u uitklappen wanneer er een grote fles gekoeld moet worden. Verwijderen van flessen- en blikjeshouder 0 1. Om de houder van de plank los te maken moet u de haken die om de achterkant van de plank zitten naar buiten toe buigen. Flessenhouder (niet bij alle modellen) Bij enkele modellen bevindt zich in het flessenvak een flessenhouder. Hij dient als bescherming tegen het omvallen van losse flessen en kan aan de zijkant verschoven worden worden. Het openen van de deur Als het apparaat ingeschakeld is en de deur gesloten wordt, kan hij niet direct weer geopend worden omdat er eerst een vacuüm ontstaat dat de deur gesloten houdt tot de druk weer gelijk is. Na een paar minuten kan de deur weer geopend worden. 818 35 65-00/4 81 Juiste manier van bewaren De koelventilator zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling in de koelruimte. [. . . ] Net als alle vloeistoffen hebben koelmiddelen warmte nodig om te verdampen. Daarom zit de verdamper binnen in het apparaat of direct achter de binnenwand en is daardoor niet zichtbaar. Hij wordt door een ingebouwde elektromotor aangedreven en is aan de achterkant van de sokkel geplaatst. De taak van de compressor is dampvormige koelmiddelen aan de verdamper te onttrekken, samen te persen en verder naar de condensor te leiden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S72390KA8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S72390KA8 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag