Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S72358-KA1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S72358-KA1. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S72358-KA1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S72358-KA1 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S72358-KA1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (605 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S72358-KA1 (598 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S72358-KA1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SANTO Kühlschrank Réfrigérateur électronique standard Elektronische koelautomaten Frigoriferi elettronici Gebrauchsanweisung Notice d'utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l'uso 818 35 65-00/4 Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat U Uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing beschrijft het koelkastonderdeel van uw `deur-op-deur' koel-/vriescombinatie. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Dit symbool en nummeren voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. [. . . ] Deur daarna open laten ter vermijding van reukvorming. Vakantieïnstelling Bij de vakantiestand bedraagt de SOLL-temperatuur voor de koelruimte +15 °C. Daardoor bestaat de mogelijkheid - zonder dat geur- of schimmelvorming optreedt - gedurende langere afwezigheid (bijv. vakantie) de lege koelruimte in plaats van open ook gesloten te houden. bij vergissing dichtdrukken van de deur door personen die tijdens Uw afwezigheid toegang tot de woning hebben, is niet meer mogelijk. Zonder de vakantiestand zou dit geur- of schimmelvormin g ten gevolge hebben. Om de vakantieschakeling in te schakelen op toets , , +" (WARMER) of toets , , -" (KOUDER) drukken. De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend de op dat moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan. Toets , , +" (WARMER) zo lang indrukken, tot de temperatuurindicatie H (van holiday) aangeeft. In de temperatuurindicatie wijzigt de aangegeven temperatuur tot +8 °C in stappen van 1 °C. Nu bevindt de koelruimte zich in de energiezuinige vakantieschakeling. 3 Om de koelruimte weer op normaal bedrijf om te schakelen, toets , , -" (KOUDER) indrukken. Geen producten in de koelruimte opslaan als het apparaat op de vakantiestand staat. De temperatuur tijdens de vakantiestand wordt op ongeveer +15 °C gezet. Dit is te warm voor levensmiddelen. 818 35 65-00/4 77 Controle- en informatiesysteem Het controle- en informatiesysteem bestaat uit temperatuurindicatie, optische waarschuwingsindicaties en akoestische waarschuwingsinrichting. Het systeem waarschuwt: ­ als de deur van het apparaat langer dan 5 minuten open staat; ­ als de temperatuur in de koelruimte te hoog wordt; ­ bij functiestoringen aan het apparaat. Deuralarm Als de deur langer dan 5 minuten open blijft staan, begint de rode waarschuwingslamp te knipperen en klinkt het alarmsignaal. Als u voor het opbergen of indelen van levensmiddelen in de koelkast meer tijd nodig hebt, kunt u het waarschuwingssignaal uitschakelen door toets WAARSCHUWING UIT in te drukken. De rode waarschuwingslamp gaat uit als de deur gesloten wordt. Temperatuurwaarschuwing De rode indicator knippert en er klinkt een waarschuwingssignaal zodra de temperatuur in de koelruimte hoger is dan 12 °C. De mogelijke oorzaak van een dergelijke temperatuurstijging is: ­ vaak of lang openen van de deur; ­ het bewaren van grotere hoeveelheden warme levensmiddelen; ­ een mankement aan het apparaat. Met de toets WAARSCHUWING UIT kunt u het waarschuwingssignaal uitschakelen. Waarschuwingsindicator en waarschuwingssignaal schakelen automatisch uit wanneer de in de koelruimte aanwezige WERKELIJKE temperatuur weer onder de 12 °C daalt. Functiestoringen Als de elektronica van het apparaat een technische storing heeft herkend, die door de service-afdeling moet worden verholpen, laat de temperatuurindicatie een vierkant in het bovenste deel van de temperatuurindicatie zien. Het apparaat loopt in noodschakeling verder. 78 818 35 65-00/4 Interieur Legvlakken Het legvlak in de onderste geleiders boven de groente- en fruitbak moet altijd op dezelfde positie blijven, zodat groente en fruit langer vers blijven. Daartoe het legvlak zover naar voren trekken tot het naar boven of onderen bewogen kan worden en eruit gehaald kan worden. Om de legvlakken op een andere hoogte te zetten in omgekeerde volgorde te werk gaan. [. . . ] · Condensor De condensor heeft meestal de vorm van een rooster. In de condensor wordt het door de compressor samengeperste koelmiddel vloeibaar gemaakt. Daarbij komt warmte vrij, die via het oppervlak van de condensor aan de omringende lucht wordt afgegeven. De condensor wordt daarom aan de buitenkant, meestal aan de achterkant van het apparaat geplaatst. 818 35 65-00/4 89 Klantenservice Als bij een storing geen oplossing in deze gebruiksaanwijzing gevonden kan worden, gelieve men zich tot de handelaar of tot onze klantenservice te wenden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S72358-KA1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S72358-KA1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag