Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S72290-KA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S72290-KA. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S72290-KA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S72290-KA te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S72290-KA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (680 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S72290-KA (675 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S72290-KA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SANTO Elektronische koelautomaten Réfrigérateurs électroniques Electronic Refrigerators Kühlschränke electronic Gebruiksaanwijzing Notice d'utilisation Operating Instructions Gebrauchsanweisung 818 35 60-00/5 Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat U Uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op Uw apparaat betrekking hebben. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. [. . . ] Ventilatorregelaar op de maximale stand zetten en de COOLMATICtoets indrukken. De gele indicator gaat branden. 818 35 60-00/5 19 Snelkoelen van levensmiddelen Levensmiddelen in de koelruimte leggen. Ventilatorregelaar op maximale opening zetten en COOLMATIC-toets indrukken. Zijn de dranken of levensmiddelen voldoende afgekoeld, de COOLMATICtoets opnieuw indrukken. Ventilatorregelaar op minimale stand zetten. 3 Als de COOLMATIC-functie niet handmatig beëindigd wordt, schakelt de elektronica van het apparaat de COOLMATIC-functie na 6 uur uit. Het gele lampje gaat uit. Deuralarm Als de deur langer dan 5 minuten open blijft staan, begint de rode waarschuwingslamp te knipperen en klinkt het alarmsignaal. Als u voor het opbergen of indelen van levensmiddelen in de koelkast meer tijd nodig hebt, kunt u het waarschuwingssignaal uitschakelen door toets WAARSCHUWING UIT in te drukken. De rode waarschuwingslamp gaat uit als de deur gesloten wordt. Temperatuurwaarschuwing De rode indicator knippert en er klinkt een waarschuwingssignaal zodra de temperatuur in de koelruimte hoger is dan 12 °C. De mogelijke oorzaak van een dergelijke temperatuurstijging is: ­ vaak of lang openen van de deur; ­ het bewaren van grotere hoeveelheden warme levensmiddelen; ­ een mankement aan het apparaat. Met de toets WAARSCHUWING UIT kunt u het waarschuwingssignaal uitschakelen. Waarschuwingsindicator en waarschuwingssignaal schakelen automatisch uit wanneer de in de koelruimte aanwezige WERKELIJKE temperatuur weer onder de 12 °C daalt. 20 818 35 60-00/5 Apparaat uitschakelen 0 1. In de temperatuuraan- wijzing volgt een zogenaamde "count down", waarbij terug geteld wordt van "3" naar "1". De verlichting van de temperatuuraanwijzing gaat uit. 3 De stroomtoevoer is pas volledig verbroken wanneer de stekker uit het stopcontact is getrokken. Aanwijzing: De instelling van het apparaat kan niet veranderd worden, als de stekker uit het stopcontact getrokken is of als er anderszins geen elektriciteit aanwezig is. Na aansluiting op het elektriciteitsnet start het apparaat weer op de stand waar het voor de stroomonderbreking op stond. Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld: 0 1. Koelruimte grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Deur daarna open laten ter vermijding van reukvorming. 818 35 60-00/5 21 Vakantieïnstelling Bij de vakantiestand bedraagt de SOLL-temperatuur voor de koelruimte +15 °C. Daardoor bestaat de mogelijkheid - zonder dat geur- of schimmelvorming optreedt - gedurende langere afwezigheid (bijv. vakantie) de lege koelruimte in plaats van open ook gesloten te houden. bij vergissing dichtdrukken van de deur door personen die tijdens Uw afwezigheid toegang tot de woning hebben, is niet meer mogelijk. Zonder de vakantiestand zou dit geur- of schimmelvormin g ten gevolge hebben. Om de vakantieschakeling in te schakelen op toets , , +" (WARMER) of toets , , -" (KOUDER) drukken. [. . . ] De taak van de compressor is dampvormige koelmiddelen aan de verdamper te onttrekken, samen te persen en verder naar de condensor te leiden. · Condensor De condensor heeft meestal de vorm van een rooster. In de condensor wordt het door de compressor samengeperste koelmiddel vloeibaar gemaakt. Daarbij komt warmte vrij, die via het oppervlak van de condensor aan de omringende lucht wordt afgegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S72290-KA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S72290-KA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag