Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70398DT2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70398DT2. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S70398DT2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70398DT2 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S70398DT2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (473 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S70398DT2 (285 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S70398DT2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Temperaturanzeige (I) zeigt die momentan im Gefrierraum vorhandene ISTTemperatur an. Die Temperatur-anzeige schaltet um und zeigt blinkend die momentan eingestellte SOLL-Temperatur an. Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. [. . . ] Als het koelapparaat naast een ander koel- of diepvriesapparaat staat, is een afstand van 5 cm aan weerszijden aan te bevelen, zodat zich geen condens vormt aan de buitenkant van de apparaten. Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerde contactdoos met randaarde vereist. De contactdoos moet zodanig worden geïnstalleerd, dat de stekker altijd uit de contactdoos kan worden getrokken. Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk is, dient een maatregel in de elektrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. Voor ingebruikneming op het typeplaatje van het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan. 230 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz) Het typeplaatje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat. Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie Hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). Netcontrole-indicatie (groen) toets ON/OFF van de koelkast toets voor temperatuurinstelling (voor warmere temperaturen) temperatuurindicatie toets voor temperatuurinstelling (voor koudere temperaturen) De temperatuur wordt ingesteld via de toetsen , , C" en , , E". Door te drukken op één van de twee toetsen , , C" of , , E" wordt de temperatuurindicatie van de WERKELIJKE temperatuur (temperatuurindicatie brandt) op de GEWENSTE temperatuur (temperatuurindicatie knippert) omgeschakeld. Met elke verdere druk op één van beide toetsen wordt de GEWENSTE temperatuur 1 °C verder gesteld. Als geen toets wordt ingedrukt, schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ca. De platen kunnen tussen de geleiden geklemd worden; let op dat de kleinste pinnen goed vastzitten in de bovenste geleide en de voorkant van de plaat rust op de voorste geleide. Pas de houten platen als volgt aan: De korte plaat kan geplaatst worden in de twee korte geleiden aan de bovenkant. De lange plaat kan geplaatst worden in de drie lange geleiden in het midden en geklemd worden tussen de laatste kleine geleide aan de onderkant en de plaatsteun. Netcontrole-indicatie (groen) toets ON/OFF apparaat toets voor temperatuurinstelling (voor warmere temperaturen) temperatuurindicatie van de diepvriezer toets voor temperatuurinstelling (voor koudere temperaturen) indicatie voor ingeschakelde FROSTMATIC-functie (geel) Toets FROSTMATIC Alarmcontrolelampje Toets om het alarm uit te schakelen De temperatuur wordt ingesteld via de toetsen , , H en , , J". Door te drukken op één van de twee toetsen , , H" of , , J" wordt de temperatuurindicatie van de WERKELIJKE temperatuur (temperatuurindicatie brandt) op de GEWENSTE temperatuur (temperatuurindicatie knippert) omgeschakeld. Met elke verdere druk op één van beide toetsen wordt de GEWENSTE temperatuur 1 °C verder gesteld. Als geen toets wordt ingedrukt, schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ca. GEWENSTE temperatuur betekent: De temperatuur die in de diepvriezer moet heersen. WERKELIJKE temperatuur betekent: De temperatuurindicatie geeft de temperatuur aan die op dat moment werkelijk in de diepvriezer heerst. Bij normaal gebruik wordt de temperatuur aangegeven die op dat moment in de diepvriezer heerst (WERKELIJKE temperatuur). Tijdens de temperatuurinstelling wordt knipperend de op dat moment ingestelde diepvriezer temperatuur aangegeven (GEWENSTE temperatuur). [. . . ] Om hygiënische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met toebehoren geregeld gereinigd te worden. Het apparaat mag tijden het schoonmaken niet op het elektriciteitsnet aangesloten zijn. Zet voor het schoonmaken het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering uit. Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik genomen wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S70398DT2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S70398DT2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag