Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70318KG1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70318KG1. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S70318KG1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70318KG1 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S70318KG1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (503 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S70318KG1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dan zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kunnen besturen. Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat. In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over hoe u schade aan het apparaat kunt voorkomen Algemene informatie en tips Milieu-informatie 2 Inhoud Veiligheid . [. . . ] Bij het overzetten van de deurscharnieren mag het apparaat niet op het lichtnet aangesloten zijn. Ga nu verder als volgt te werk: Wij raden u aan met twee personen het deurscharnier om te zetten. Verwijder het ventilatierooster. T Verwijder het onderste scharnier (A) door de bevestigingsschroeven uit te draaien. Draai de pen uit het onderste scharnier (f) en breng dit op de tegenoverliggende kant aan. Draai de pen uit het bovenste scharnier (d) en breng dit op de tegenoverliggende kant aan. Bevestig de deur in het bovenste scharnier en breng het bovenste scharnier (A) weer aan. Controleer of de bovenkant van de deur parallel loopt met het bovenblad, stel anders de positie van het onderste scharnier van de deur (A) bij. 1. 4. 5. 6. 8 7. Verwijder van het ventilatierooster de afdekking (e) en breng deze op de tegenoverliggende kant weer aan. Sluit de openingen af met de afdekpennen die met de gebruiksaanwijzing meegeleverd zijn. Zet het apparaat weer op z'n plek, zet het waterpas, wacht minstens een uur en steek dan de stekker weer in het stopcontact. U kunt het deurscharnier ook tegen betaling door een vakman laten omzetten. Om de vakantiefunctie in te stellen, dient men op toets (B) te drukken°. Men dient nu net de toets voor temperatuurverhoging te drukken tot de letter "H" (holiday) op de temperatuuraanduiding verschijnt. De temperatuuraanduiding wijzigt de getoonde temperatuur telkens met 1°C tot +8°C. NU bevindt de koelkast zich op de energiebesparende stand van de vakantiefunctie. 1. 2. Interieur Legvlakken Naargelang het model is het apparaat voorzien van glazen legvlakken. Het legvlak van glas boven de groente- en fruitbakken moet altijd op die plaats blijven liggen, opdat groente en fruit langer vers blijven. De overige legvlakken zijn in hoogte D338 verstelbaar: Daartoe het legvlak zover naar voren trekken tot het naar boven of onderen bewogen kan worden en eruit gehaald kan worden. Om de legvlakken op een andere hoogte te zetten in omgekeerde volgorde te werk gaan. Variabele binnendeur Naargelang de behoefte kunnen de deurvakken er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden. Koude opslagruimte Bij de modellen die over deze optie in het koelgedeelte beschikken, is het geadviseerd voor het optimaal bewaren van vers voedsel zoals vis, vlees, etc. Het bevindt zich in het lagere gedeelte, direct boven de groentelade. 12 Flessenrek Plaats flessen met de hals naar voren in het rek. Het flessenrek kan schuin gezet worden om geopende flessen te bewaren. Trek dan het rek naar voren tot het schuin naar boven gezet kan worden. [. . . ] Daarom eenmaal per jaar de condensor aan de achterkant van het apparaat met een zachte borstel of met de stofzuiger voorzichtig schoonmaken. Het dooiwaterafvoergat aan de achterwand van de koelruimte controleren. Een verstopt dooiwaterafvoergat met behulp van het groene stopje dat met het toestel is meegeleverd D037 schoonmaken. Als alles droog is, de levensmiddelen er weer in doen en het apparaat weer in bedrijf nemen. Tips om energie te besparen · Het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingselementen of andere warmtebronnen plaatsen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S70318KG1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S70318KG1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag