Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70308KG8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70308KG8. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S70308KG8 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70308KG8 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S70308KG8 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (691 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S70308KG8

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit symbool en nummeren voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. . . . . 3 2 Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat gegeven. Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden, vindt u aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen". [. . . ] Door te drukken op de FROSTMATIC toets wordt de FROSTMATIC-func- tie ingeschakeld. Door opnieuw op de FROSTMATIC toets te drukken kan de FROSTMATIC-functie te allen tijde handmatig beëindigd worden. Als de FROSTMATIC-functie niet handmatig beëindigd wordt, schakelt de elektronica van het apparaat de FROSTMATIC-functie na ca. Het gele lampje gaat uit. 108 818 36 23-00/1 Apparaat uitschakelen Koelruimte en diepvriesruimte kunnen apart van elkaar uitgezet worden. In de temperatuuraanwijzing volgt een zogenaamde "count down", waarbij terug geteld wordt van "3" naar "1". De toets "+" voor de koelruimte ingedrukt houden, tot de 3 temperatuurindicatie , , OF" verschijnt. Vervolgens de toets "+" nogmaals indrukken en ingedrukt houden. Na korte tijd verschijnt in de temperatuurindicatie voor de koelruimte een zogenaamde "Count down", waarbij van "3" naar "1" wordt geteld. De toets "+" voor de vriesruimte ingedrukt houden, tot de temperatuurindicatie , , OF" verschijnt. Vervolgens de toets "+" nogmaals indrukken en ingedrukt houden. Na korte tijd verschijnt in de temperatuurindicatie voor de vriesruimte een zogenaamde "Count down", waarbij van "3" naar "1" wordt geteld. De rode waarschuwingsindicatie gaat uit als u de deuren sluit. Temperatuurwaarschuwing Voor de koelruimte: De rode waarschuwingsindicatie knippert en er klinkt een signaal, zodra de temperatuur in de koelruimte tot boven +11 °C stijgt. Met toets WAARSCHUWING UIT kunt u het signaal uitschakelen. 3 Waarschuwingsindicatie en -signaal worden automatisch uitgeschakeld, als de temperatuur in de koelruimte tot beneden +12 °C daalt. 818 36 23-00/1 111 Voor de vriesruimte: De rode waarschuwingsindicatie knippert en er klinkt een signaal, zodra de temperatuur in de vriesruimte tot boven -12 °C stijgt. De temperatuurindicatie voor de vriesruimte stopt met knipperen en geeft de warmste temperatuur aan die tijdens het temperatuuralarm in de vriesruimte is bereikt. 5 seconden schakelt de temperatuurindicatie weer op de actuele vriesruimtetemperatuur om. 3 Het waarschuwingssignaal wordt automatisch uitgeschakeld als de temperatuur in de vriesruimte tot beneden -11 °C daalt. De rode waarschuwingsindicatie en de temperatuurindicatie blijven knipperen. Als de verdenking bestaat dat de levensmiddelen ontdooid zijn, naargelang de temperatuurstijging, de kwaliteit en het verdere gebruik ervan controleren. Een temperatuurstijging kan eventueel veroorzaakt worden door: ­ de deur vaak of langdurig te openen; ­ grote hoeveelheden warme levensmiddelen op te slaan; ­ hoge omgevingstemperatuur; ­ een defect aan het apparaat. Functiestoringen Als de elektronica van het apparaat een technische storing heeft herkend, die door de service-afdeling moet worden verholpen, geeft de temperatuurindicatie aan: ­ voor een storing in de koelruimte een vierkant of een letter in de temperatuurindicatie voor de koelruimte; ­ voor een storing in de vriesruimte een vierkant of een letter in de temperatuurindicatie voor de vriesruimte. Het openen van de deur van de diepvriesruimte Als het apparaat ingeschakeld is en de deur van de diepvriesruimte gesloten wordt, kan hij niet direct weer geopend worden omdat er onderdruk in de diepvriesruimte ontstaat die de deur gesloten houdt tot de druk weer gelijk is. Eén legvlak moet in ieder geval in de onderste geleiders boven de fruit- en groenteladen geschoven worden. Dit dient altijd op die plaats te zitten zodat fruit en groenten langer fris blijven. Daartoe het legvlak zover naar voren trekken tot het naar boven of onderen bewogen kan worden en eruit gehaald kan worden. Om de legvlakken op een andere hoogte te zetten in omgekeerde volgorde te werk gaan. [. . . ] Daarom zit de verdamper binnen in het apparaat of direct achter de binnenwand en is daardoor niet zichtbaar. Hij wordt door een ingebouwde eletromotor aangedreven en is aan de achterkant van de sokkel geplaatst. De taak van de compressor is dampvormige koelmiddelen aan de verdamper te onttrekken, samen te persen en verder naar de condensor te leiden. · Condensor De condensor heeft meestal de vorm van een rooster. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S70308KG8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S70308KG8 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag