Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70300KA1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70300KA1. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S70300KA1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70300KA1 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S70300KA1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (294 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S70300KA1 (290 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S70300KA1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit symbool en nummeren voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. . . . . 3 2 Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden, vindt U aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen". [. . . ] 15 818 35 51-00/4 Temperatuurindicatie De temperatuurindicatie kan meerdere soorten informatie aangeven. · Bij normaal gebruik wordt de temperatuur aangegeven die op dat moment in de koelruimte heerst (WERKELIJKE temperatuur). · Tijdens de temperatuurinstelling wordt de op de moment ingestelde temperatuur knipperend aangegeven (GEWENSTE temperatuur). · Als er sprake is van een storing aan het apparaat, verschijnt in de temperatuurindicatie een vierkant of een letter. COOLMATIC-toets De COOLMATIC-functie is geschikt voor het snel afkoelen van grotere hoeveelheden in de koelruimte, bijv. Door te drukken op de COOLMATIC toets wordt de COOLMATIC-functie ingeschakeld. Daarbij wordt automatisch een GEWENSTE temperatuur van +2 °C ingesteld. Na verloop van 6 uur wordt de COOLMATIC-functie automatisch beëindigd. De oorspronkelijk ingestelde GEWENSTE temperatuur geldt dan weer en de temperatuurindicatie geeft weer de temperatuur aan die op dat moment in de koelruimte heerst. Door opnieuw op de COOLMATIC toets te drukken kan de COOLMATICfunctie te allen tijde handmatig beëindigd worden. Bij ingeschakelde COOLMATIC-functie kan de temperatuurinstelling niet worden gewijzigd. WAARSCHUWING UIT toets Met de toets WAARSCHUWING UIT kan het akoestische waarschuwingssignaal uitgeschakeld worden, bijv. de "Open Deur"-waarschuwing als gedurende langere tijd koelproducten in- of uitgeladen worden. 16 818 35 51-00/4 Voor ingebruikneming voor de eerste ingebruikname, 30 minuten staan, als het rechtop vervoerd is. Koelruimte grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Deur daarna open laten ter vermijding van reukvorming. 818 35 51-00/4 19 Interieur Legvlakken Het legvlak in de onderste geleiders boven de groente- en fruitbak moet altijd op dezelfde positie blijven, zodat groente en fruit langer vers blijven. Daartoe het legvlak zover naar voren trekken tot het naar boven of onderen bewogen kan worden en eruit gehaald kan worden. Om de legvlakken op een andere hoogte te zetten in omgekeerde volgorde te werk gaan. De voorste helft van het tweedelige legvlak eruit halen en op een andere hoogte erin schuiven. Hierdoor wordt ruimte gewonnen om op het daaronder gelegen legvlak grote verpakkingen te plaatsen. Variabele binnendeur Naargelang de behoefte kunnen de deurvakken er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden. Flessenrek Flessen met de flessenhals naar voren in het vak leggen. Let op: Alleen ongeopende flessen horizontaal neerleggen. 20 818 35 51-00/4 Om aangebroken flessen op te bergen kan het flessenrek schuin opgesteld worden. Trek daartoe het flessenrek zover naar voren tot het naar boven gedraaid kan worden en schuif dan het voorste vak in het volgend hogere niveau. Flessenhouder (niet bij alle modellen) Bij enkele modellen bevindt zich in het flessenvak een flessenhouder. Hij dient als bescherming tegen het omvallen van losse flessen en kan aan de zijkant verschoven worden worden. Het openen van de deur Als het apparaat ingeschakeld is en de deur gesloten wordt, kan hij niet direct weer geopend worden omdat er eerst een vacuüm ontstaat dat de deur gesloten houdt tot de druk weer gelijk is. Als het apparaat van een QUICK-deuropener voorzien is - een in het deurhandvat geïntegreerd openingsmechanisme kan de deur op elk moment gemakkelijk geopend worden. 818 35 51-00/4 21 Juiste manier van bewaren In de koelruimte heersen verschillende temperaturen. Het koudst is het op de onderste legvlakken boven de fruit- en groenteladen. [. . . ] Deze warmte wordt aan het interieur van het apparaat onttrokken, dat daardoor afkoelt. Net als alle vloeistoffen hebben koelmiddelen warmte nodig om te verdampen. Daarom zit de verdamper binnen in het apparaat of direct achter de binnenwand en is daardoor niet zichtbaar. Hij wordt door een ingebouwde elektromotor aangedreven en is aan de achterkant van de sokkel geplaatst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S70300KA1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S70300KA1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag