Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70298DT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70298DT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S70298DT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70298DT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S70298DT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (404 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S70298DT (292 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S70298DT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SANTO 70298 DT Dubbeldeurs-koelautomaat Combiné réfrigérateur-congélateur Kühl-Gefrierkombination Gebruiksaanwijzing Mode d'emploi Gebrauchsanweisung AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D-90327 Nürnberg http://www. aeg. hausgeraete. de © Copyright by AEG 2223 400-81 03/06 Wijzigingen voorbehouden Sous reserve de modifications Änderungen vorbehalten Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het prak-tisch gebruik van het apparaat. [. . . ] Gefrierraumtür in den oberen Lagerzapfen (G) einsetzen, beide Türen ankippen und mittleres Tür-lager unten links in die Lagerbuchse der Gefrierraumtür einsetzen. Beide Türen öffnen und mittleres Türlager am Gerät anschrauben. Oberen Griffträger von Tür abschrauben (3) und unten rechts an Tür anschrauben (4). Griffträger mit Griffstange um 180° gedreht mit Tür (5) und montiertem Griffträger (6) verschrauben. Dabei auf parallelen Verlauf der Türkanten zueinander und zum Geräterahmen achten. Gerät in Position bringen, ausrichten und ans Stromnetz anschließen. Falls Sie den Türanschlagwechsel nicht selbst durchführen möchten, verständigen Sie bitte den Kundendienst. Der Kundendienst führt dann den Türanschlagwechsel auf Ihre Kosten aus. 46 Elektrische aansluiting Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerde beschermcontactdoos vereist. De contactdoos moet zodanig worden geïnstalleerd, dat de steker altijd uit de contactdoos kan worden getrokken. Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegan-kelijk is, dient een maatregel in de elektrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. zekering, beveiligingsschakelaar, aardlekschakelaar of dergelijke met een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm). · Voor ingebruikneming op het merk­ en type­aanduidingsplaatje van het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort over-eenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz) Het typeplaatje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat. Voor ingebruikname · Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie Hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). 11 In gebruik nemen en temperatuurregeling · U steekt de steker van de koelkast in een contactdoos met randaarde. De draaiknop voor de temperatuukeuze bevindt zich rechts in de koelruimte. Stand , , 1" betekent: hoogste binnentemperatuur, warmste instelling. Stand , , 6" betekent: laagste binnentemperatuur, koudste instelling. Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: - de kamertemperatuur; - de frequentie waarmee de deuren geopend worden; - de hoeveelheid levensmiddelen in de kast; - de plaats van het apparaat. De temperaturen in koelruimte en vriesvak kunnen niet gescheiden geregeld worden. Als verse levensmiddelen snel moeten worden ingevroren, kunt u stand , , 6" kiezen. Let u erop, dat de temperatuur in de koelruimte niet beneden 0°C komt en zet de temperatuurregelaar tijdig op stand , , 3" of , , 4" terug. Türanschlag wechseln Der Türanschlag kann von rechts (Lieferzustand) nach links gewechselt werden, falls der Aufstellort dies erfordert. Während des Türanschlagwechsels darf das Gerät nicht am Stromnetz angeschlossen sein. Die folgenden Handlungsschritte sollten unter Mithilfe einer zweiten Person zum Anhalten der Türen H durchgeführt werden. Vorgehensweise Türen öffnen, mittleres Türlager (H) vom Gerät abschrauben und aus den Türen entnehmen. [. . . ] Bei technischen Problemen steht Ihnen unser WERKSKUNDENDIENST in Ihrer Nähe jederzeit zur Verfügung (Adressen und Telefonnummern finden Sie im Verzeichnis Garantiebedingungen / Kundendienststellen). Lamp verwisselen Waarschuwing!Voor het verwisselen van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen c. q. 15 W Om het apparaat uit te zetten de temperatuurregelaar op stand , , 0" draaien. Voor het verwisselen van de lamp de schroef die de afdekking van het lampje bevestigt, eruit draaien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S70298DT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S70298DT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag