Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70280-KA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70280-KA. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S70280-KA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70280-KA te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S70280-KA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (325 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S70280-KA (325 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S70280-KA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SANTO Elektronische koelautomaten Réfrigérateurs électroniques Kühlschränke electronic Electronic Refrigerators Gebruiksaanwijzing Notice d'utilisation Gebrauchsanweisung Operating Instructions 818 35 51-00/4 Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat U Uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op Uw apparaat betrekking hebben. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. [. . . ] Als het liggend vervoerd is, moet het apparaat voor ingebruikname eerst 4 uur staan, zodat de olie naar de compressor kan terugstromen. Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Voordat het voor de eerste keer in gebruik wordt genomen dient het apparaat aan de hand van hoofdstuk "Opstellen en Aansluiten" juist opgesteld te worden. Let er in het bijzonder op dat de netspanning en netfrequentie met de gegevens van het apparaat overeenstemmen. 1 Laat het apparaat, voordat u het op het elektriciteitsnet aansluit en Ingebruikneming 0 1. Er klinkt een alarmtoon en het rode waarschuwingslampje gaat knipperen om aan te geven dat de noodzakelijke bewaartemperatuur nog niet bereikt is. Temperatuur op +5 °C of lager instellen (zie hoofdstuk "Temperatuur instellen"). 3 Aangezien de bewaartemperatuur in de koelruimte snel bereikt wordt, kunnen direct na inschakeling producten opgeborgen worden. 818 35 51-00/4 17 Temperatuur instellen 0 1. Druk op de toetsen , , +" (WARMER) of , , -" (KOUDER). De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend de op dat moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan. Druk op de toets , , +" (WARMER) om hogere temperaturen in te stellen. Druk op de toets , , -" (KOUDER) om lagere temperaturen in te stellen. Met elke verdere druk op één van beide toetsen wordt de GEWENSTE temperatuur 1 °C verder gesteld. Instelbaar temperatuurbereik: +2 °C tot +8 °C Aanwijzing: Uit voedingswetenschappelijk oogpunt is een bewaartemperatuur van ca. +5 °C in de koelruimte in de regel koud genoeg. 3 Als na het instellen van de temperatuur de toetsen niet meer ingedrukt worden, schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ca. 5 sec. ) om en geeft weer de in de koelruimte aanwezige WERKELIJKE temperatuur aan. Regelmatig via het rode alarmlampje en de temperatuurindicatie de juiste bewaartemperatuur controleren. Deuralarm Als de deur langer dan 5 minuten open blijft staan, begint de rode waarschuwingslamp te knipperen en klinkt het alarmsignaal. Als u voor het opbergen of indelen van levensmiddelen in de koelkast meer tijd nodig hebt, kunt u het waarschuwingssignaal uitschakelen door toets WAARSCHUWING UIT in te drukken. De rode waarschuwingslamp gaat uit als de deur gesloten wordt. 18 818 35 51-00/4 Temperatuurwaarschuwing De rode indicator knippert en er klinkt een waarschuwingssignaal zodra de temperatuur in de koelruimte hoger is dan 12 °C. De mogelijke oorzaak van een dergelijke temperatuurstijging is: ­ vaak of lang openen van de deur; ­ het bewaren van grotere hoeveelheden warme levensmiddelen; ­ een mankement aan het apparaat. Met de toets WAARSCHUWING UIT kunt u het waarschuwingssignaal uitschakelen. Waarschuwingsindicator en waarschuwingssignaal schakelen automatisch uit wanneer de in de koelruimte aanwezige WERKELIJKE temperatuur weer onder de 12 °C daalt. Apparaat uitschakelen Ter bescherming van de koelproducten is het apparaat beschermd tegen abusievelijk uitschakelen (kinderbeveiliging). De verlichting van de temperatuuraanwijzing gaat uit. 3 De stroomtoevoer is pas volledig verbroken wanneer de stekker uit het stopcontact is getrokken. Aanwijzing: De instelling van het apparaat kan niet veranderd worden, als de stekker uit het stopcontact getrokken is of als er anderszins geen elektriciteit aanwezig is. Na aansluiting op het elektriciteitsnet start het apparaat weer op de stand waar het voor de stroomonderbreking op stond. Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld: 0 1. [. . . ] De taak van de compressor is dampvormige koelmiddelen aan de verdamper te onttrekken, samen te persen en verder naar de condensor te leiden. · Condensor De condensor heeft meestal de vorm van een rooster. In de condensor wordt het door de compressor samengeperste koelmiddel vloeibaar gemaakt. Daarbij komt warmte vrij, die via het oppervlak van de condensor aan de omringende lucht wordt afgegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S70280-KA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S70280-KA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag