Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70268DT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70268DT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S70268DT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70268DT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S70268DT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (415 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S70268DT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SANTO 70268 DT Kühl-Gefrierkombination Dubbeldeurs-koelautomaat Gebrauchsanweisungen Gebruiksaanwijzing AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D-90327 Nürnberg http://www. aeg. hausgeraete. de © Copyright by AEG 2222 376-01 12/04 Änderungen vorbehalten Wijzigingen voorbehouden Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bevor Sie Ihr neues Kältegerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Informationen zum sicheren Gebrauch, zum Aufstellen und zur Pflege des Gerätes. Bewahren Sie bitte die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Mit dem Warndreieck und/oder durch Signalwörter (Warnung!, Vorsicht!, Achtung!) sind Hinweise hervorgehoben, die für Ihre Sicherheit oder für die Funktionsfähigkeit des Gerätes wichtig sind. [. . . ] De overige legvlakken zijn in hoogte D338 verstelbaar: Daartoe de legvlak zover naar voren trekken tot hij naar boven of onderen bewogen kan worden en eruit gehaald kan worden. Om de legvlakken op een andere hoogte te zetten in omgekeerde volgorde te werk gaan. Variabele binnendeur Naargelang de behoefte kunnen de deurvakbodems er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden. 11 30 Inbetriebnahme und Temperaturregelung · Netzstecker in die Steckdose stecken. Der Drehknopf für die Temperaturwahl ist im Kühlraum rechts. Stellung , , 1" bedeutet: Höchste Innentemperatur (wärmste Einstellung). Stellung , , 6" (Endausschlag) bedeutet: Tiefste Innentemperatur (kälteste Einstellung). Folgende Einflüsse sind ausschlaggebend für die Innentemperatur: ­ Umgebungstemperatur; ­ Menge und Temperatur der eingelagerten Lebensmittel; ­ Häufiges oder langes Öffnen der Tür. Die Temperaturen im Kühlraum und Gefrierraum lassen sich nicht getrennt regeln. Sollten frische Lebensmittel schnell eingefroren werden, kann Stellung , , 6" gewählt werden. Achten Sie darauf, daß die Temperatur im Kühlraum nicht unter 0°C absinkt und stellen Sie den Temperaturregler rechtzeitig auf Stellung , , 3" oder , , 4" zurück. an heißen Sommertagen) und kalte Einstellung des Temperaturreglers (Stellung , , 5" bis , , 6") kann zu Dauerbetrieb des Kompressors führen. In diesem Fall den Temperaturregler auf eine wärmere Einstellung zurückdrehen (Stellung , , 3" bis , , 4"). Bei dieser Einstellung wird der Kompressor geregelt und der Abtauvorgang wieder automatisch eingeleitet. . Elektrische Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerde beschermcontactdoos vereist. De contactdoos moet zodanig worden geïnstalleerd, dat de steker altijd uit de contactdoos kan worden getrokken. Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegan-kelijk is, dient een maatregel in de elektrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. zekering, beveiligingsschakelaar, aardlekschakelaar of dergelijke met een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm). · Voor ingebruikneming op het merk­ en type­aanduidingsplaatje van het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort over-eenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz) Het typeplaatje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat. aansluiting Voor ingebruikname · Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie Hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Innenausstattung Abstellflächen Die Abstellfläche aus Glas über den Obst- und Gemüseschalen muß immer in dieser Stellung verbleiben. Die übrigen Abstellflächen sind höhenverstellbar: Dazu die Abstellfläche soweit nach vorne ziehen, bis sie sich nach oben oder unten abschwenken und D338 herausnehmen läßt. Das Einsetzen in eine andere Höhe bitte in umgekehrter Reihenfolge vornehmen. 12 In gebruik nemen en temperatuurregeling · U steekt de steker van de koelkast in een contactdoos met randaarde. De draaiknop voor de temperatuukeuze bevindt zich rechts in de koelruimte. 29 Bovenste greepdrager van greepstang afschroeven (1). Bovenste greepdrager van de deur afschroeven (3) en rechtsonder op de deur schroeven (4). [. . . ] Zum Abschalten des Gerätes Temperaturregler auf Stellung , , 0" drehen. Gemäß Abbildung auf die Lampenabdeckung drücken und diese nach hinten abschieben. Gerät wieder in Betrieb nehmen. D411 Reglementaire toepassing · Het apparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd. Het is geschikt voor het koelen, invriezen en diepgevroren bewaren van levensmiddelen en voor het maken van ijs. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S70268DT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S70268DT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag