Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70250KA5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70250KA5. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S70250KA5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S70250KA5 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S70250KA5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (333 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S70250KA5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Damit die Luft zirkulieren kann, die Lüftungsöffnungen niemals Abdecken oder verstellen. Die Lebensmittel müssen so eingelagert werden, daß die Luft frei zirkulieren kann. Nachstehend einige praktische Ratschläge: Fleisch (alle Sorten) in Plastikfolie einpacken und auf die Glasplatte, die sich über der Gemüseschale (über den Gemüseschalen) befindet, legen. [. . . ] Het apparaat daarom ­ niet aan directe straling van de zon blootstellen; ­ niet bij radiatoren, naast een kachel of andere warmtebronnen plaatsen; ­ alleen op een plaats neerzetten waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse waarvoor het apparaat is ontworpen. De klimaatklassees staan op het typeplaatje dat zich links aan de binnenkant van het apparaat bevindt. De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke klimaatklasse behoort: Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaat-sen, aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden: ­ tot elektrische fornuizen 3 cm; ­ tot olie- en kolenfornuizen 30 cm. Als men zich niet aan deze afstanden kan houden, is een warmte-isolerendeplaat tussen fornuis en koelapparaat aan te bevelen. Als het koelapparaat naast een ander koel- of diepvriesapparaat staat, is een afstand van 5 cm aan weerszijden aan te bevelen, zodat zich geen condens vormt aan de buitenkant van de apparaten. Uw koelapparaat heeft lucht nodig Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven de afbeelding. Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet worden afgedekt. In het apparaat bevinden zich twee afstandshouders die in de bovenste hoeken aan de achterzijde geplaatst dienen te worden. Draai de schroeven los, steek de afstandshouders onder de schroefkop en draai de schroeven weer vast. Het deurscharnier kan van rechts (stand waarin hij wordt afgeleverd) naar links gewisseld worden als dat voor de opstelplaats nodig is. Bij het wisselen van de deurscharnieren mag het apparaat niet op het lichtnet aangesloten zijn. Ga nu verder als volgt te werk: Trek het ventilatierooster (D), dat door palwerk vastgezet is, uit. verwijder het onderscharnier (E) door E E de schroeven , die het bevestigen , los F te draaien. F Verwijder het tussenscharnier, trek de F bovendeur van stift (G) schroef hem af en breng hem aan de andere kant D weer aan. Verwijder de twee beschermdopjes F van de gaatjes voor de scharnierpinPR18 nen en monteer ze aan de andere kant. Draai met een sleutel van 10 mm de scharnierpen (E) los en breng deze aan de andere kant van het scharnier aan. G Hermonteer het onderscharnier (E) aan de andere kant door middel van de schroeven die u eerder verwijderd hebt. Verwijder het stopstuk (F) uit het ventilatierooster (D) door het naar de pijlrichting te duwen en breng het aan de andere kant weer aan. Aan de andere kant van de deur bevestigen nadat u de dopjes met een priem doorgeprikt heeft. De vrijgekomen gaatjes afsluiten met de bijgeleverde dopjes; deze vindt u in het zakje van de documentatie. Belangrijk Schroeven niet te vast aantrekken, de deurgrepen kunnen anders beschadigd worden. Na het omkeren van de deurdraairichting moet u controleren of het deurrubber rondom goed op de sponning sluit. [. . . ] Een verstopt dooiwaterafvoergat met behulp van het groene stopje dat met het toestel is meegeleverd schoonmaken. Als alles droog is, de levensmiddelen er weer in doen en het apparaat weer in bedrijf nemen. Het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingselementen of andere warmtebronnen plaatsen. Bij een hoge omgevingstemperatuur werkt de compressor vaker en langer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S70250KA5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S70250KA5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag