Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S65340KG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S65340KG. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S65340KG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S65340KG te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S65340KG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (304 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S65340KG (300 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S65340KG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] S 65340 KG Koel/vriescombinatie Réfrigérateur congélateur Refrigerator freezer combination Gebruiksaanwijzing Mode d'emploi Instruction book B/AE/7. (06. ) 200370705 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Geachte klant, Voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen. Geef het boekje door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in verschillende uitvoeringen. [. . . ] Indien u een thermometer gebruikt om de vriestemperatuur te meten, plaats hem dan tussen de etenswaren, omdat op die manier de reële temperatuur wordt weergegeven. Tips In dit hoofdstuk vindt u praktische tips om het apparaat zo energiezuinig mogelijk te gebruiken. Zet het apparaat niet op een plaats waar het blootgesteld wordt aan de zon of aan een hittebron. Bewaar de levensmiddelen altijd in goed sluitende bewaardozen of verpakt in huishoud- of aluminiumfolie zodoende onnodige rijp- of ijsvorming te voorkomen. Open de deuren niet onnodig en laat ze niet langer open staan dan absoluut noodzakelijk is. Laat warme levensmiddelen eerst afkoelen tot op kamertemperatuur vooraleer ze in de vriezer te plaatsen. Zorg ervoor dat de condensator steeds schoon is. Het apparaat en het milieu Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in het isolatiemateriaal, geen gassen die de ozonlaag kunnen aantasten. Het apparaat mag niet samen met huisvuil of gesloopte apparaten weggegooid worden. Uit het oogpunt van milieubescherming moeten afgedankte koel- en vriestoestellen volgens de plaatselijke regelingen op deskundige wijze verwerkt worden. Zorg ervoor dat het koelcircuit, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar, niet beschadigd wordt. De materialen met het symbool , , " zijn geschikt voor recycling. 18 Onderhoud Ontdooiing Tijdens het gebruik van het apparaat slaat het vocht van het apparaat vaak als rijp of als ijs neer. Deze dikke rijp- of ijslaag heeft een isolerend effect, daardoor wordt het vermogen verzwakt, zodat zowel de temperatuur binnen het apparaat als het energiegebruik stijgen. In het geval van dit type wordt het koelapparaat automatisch, zonder ingreep ontdooid. De temperatuurregelaar onderbreekt de functie van de motorcompressor af en toe de afkoeling pauzeert en de temperatuur van de koelende oppervlakte stijgt naar meer dan 0 °C, de ontdooiing begint dus. Indien de temperatuur van de koelende oppervlakte naar meer dan +3 - +4°C stijgt, start de temperatuurregelaar het systeem opnieuw. Het ontdooide water gooit aan de achterwand, door de buisslangen naar de verdamper op de koelcompressor en verdampt daar door de warmte van de compressor. Let u erop, dat de opening waar het ontdooide water uitstroomt, regelmatig gecontroleerd en gereinigd dient te worden, omdat het water in het geval van een verstopping naar de isolatiestof van het apparaat vloeit waar het een defect kan veroorzaken. De opening van de buisslang kunt u met het bijgevoegde apparaat reinigen, zie afbeelding. Een van de typische redenen voor de verstopping van de opening is als u een naar papier verpakte voedsel naar het apparaat legt, dat tenslotte naar de achterwand plakt. Indien het papier na het verwijderen van het voedsel in de koelkast blijft, dan kan het een verstopping veroorzaken. Daarom moest men met levensmiddelen met een papieren verpakking voorzichtig omgaan. In het geval van een belasting in verhoogde mate, bijvoorbeeld bij de hondsdagen kan voorkomen, dat het apparaat voortdurend moet werken, daarom wordt het in deze periode niet automatisch ontdooid. Het is geen buitengewoon toestand, als op de achterwand van het koelapparaat na de ontdooiing kleine ijs- of rijpvlekken verschijnen. [. . . ] Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S65340KG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S65340KG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag