Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S64160TK28

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S64160TK28. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S64160TK28 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S64160TK28 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S64160TK28 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (264 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S64160TK28

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] (07. ) 200381357 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Geachte klant, Voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen. Geef het boekje door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in verschillende uitvoeringen. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. [. . . ] Geschikt voor het verpakken van diepvriesproducten zijn: - diepvrieszakjes en -folie van polyethyleen; - speciale diepvriesdoosjes; - extra sterk aluminiumfolie. Geschikt voor het afsluiten van zakjes en folie zijn: kunststof klemmetjes of plakband. Strijk de lucht uit zakjes en folie, want lucht zorgt ervoor dat de levensmiddelen uitdrogen. Diepvriesdoosjes niet tot de bovenste rand met vloeistof vullen; vloeistof zet tijdens het invriezen nog iets uit. 17 IJsblokjes maken 1. IJsbakje voor 3/4 met koud water vullen, in het vriesvak zetten en laten bevriezen. Om de ijsbakjes los te maken het ijsbakje iets verdraaien of even onder stromend water houden. Als het ijsbakje is vastgevroren, het in geen geval met scherpe of puntige voorwerpen losmaken. Gebruik de steel van een pollepel of iets dergelijks. Ontdooien De koelruimte wordt automatisch ontdooid De achterwand van de koelruimte wordt met rijp bedekt als de compressor loopt en wordt ontdooid als de compressor stilstaat. Het dooiwater wordt in het afvoergootje aan de achterwand van de koelruimte opgevangen, door de afvoeropening naar de opvangbak bij de compressor gevoerd en daar verdampt. De dooiwateruitloop regelmatig controleren en schoonmaken, anders zou in geval van een verstopping het verzamelde water in de isolatie terechtkomen en zo tot storingen kunnen leiden. Gebruik bij het reinigen van de dooiwateruitloop het meegeleverde reinigingsstaafje (zie afbeelding). Bewaar het bij de dooiwateruitloop. Vriesvak ontdooien Tijdens het gebruik en bij het openen van de deur slaat vocht in het vriesvak als rijp neer, vooral boven in het midden. Verwijder deze rijp van tijd tot tijd met een zachte kunststof schraper. Een geschikt tijdstip om te ontdooien is als het apparaat leeg of bijna leeg is. de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen hulpmiddelen geen elektrische verwarmingsapparaten of andere mechanische of kunstmatige hulpmiddelen om het ontdooiproces te bespoedigen. Gebruik geen ontdooisprays, die kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en/of kunststoffen. 1. Diepvriesproducten uit het vriesvak nemen, in verschillende lagen krantenpapier inpakken en afgedekt op een koele plaats bewaren. Apparaat uitschakelen en stekker uit het stopcontact trekken of zekering in de huisinstallatie uitschakelen. U kunt het ontdooiproces bespoedigen door een schaal of pan met heet water in het vriesvak te zetten. Na het ontdooien het vriesvak en de accessoires grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). Reiniging en onderhoud Om hygiënische redenen moet de binnenkant van het apparaat, inclusief de accessoires, regelmatig worden schoongemaakt. Het apparaat moet vóór het reinigen beslist spanningloos worden gemaakt. Voordat u gaat reinigen apparaat uitschakelen en stekker uit het stopcontact trekken of zekering in de huisinstallatie uitschakelen. [. . . ] Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende serviceorganisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S64160TK28

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S64160TK28 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag