Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S64140TK18

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S64140TK18. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S64140TK18 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S64140TK18 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S64140TK18 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (267 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S64140TK18 (1721 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S64140TK18

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] (07. ) 200381349 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Geachte klant, Voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen. Geef het boekje door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in verschillende uitvoeringen. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. [. . . ] Warme levensmiddelen laten afkoelen voordat u ze in het vriesvak legt. Alleen verpakte diepvriesproducten bewaren, opdat ze niet uitdrogen, niet hun smaak verliezen en geen smaakjes aan andere diepvriesproducten kunnen afgeven. Eenmaal ontdooide levensmiddelen in geen geval zonder verdere verwerking (koken of braden) een tweede keer invriezen. Vóór het invriezen alle levensmiddelen luchtdicht verpakken, opdat ze niet uitdrogen, niet hun smaak verliezen en geen smaakjes aan andere diepvriesproducten kunnen afgeven. Let erop dat nog niet bevroren en reeds ingevroren levensmiddelen van elkaar gescheiden blijven. Geschikt voor het verpakken van diepvriesproducten zijn: - diepvrieszakjes en -folie van polyethyleen; - speciale diepvriesdoosjes; - extra sterk aluminiumfolie. Geschikt voor het afsluiten van zakjes en folie zijn: kunststof klemmetjes of plakband. Strijk de lucht uit zakjes en folie, want lucht zorgt ervoor dat de levensmiddelen uitdrogen. Diepvriesdoosjes niet tot de bovenste rand met vloeistof vullen; vloeistof zet tijdens het invriezen nog iets uit. 18 IJsblokjes maken 1. IJsbakje voor 3/4 met koud water vullen, in het vriesvak zetten en laten bevriezen. Om de ijsbakjes los te maken het ijsbakje iets verdraaien of even onder stromend water houden. Als het ijsbakje is vastgevroren, het in geen geval met scherpe of puntige voorwerpen losmaken. Gebruik de steel van een pollepel of iets dergelijks. Ontdooien De koelruimte wordt automatisch ontdooid De achterwand van de koelruimte wordt met rijp bedekt als de compressor loopt en wordt ontdooid als de compressor stilstaat. Het dooiwater wordt in het afvoergootje aan de achterwand van de koelruimte opgevangen, door de afvoeropening naar de opvangbak bij de compressor gevoerd en daar verdampt. De dooiwateruitloop regelmatig controleren en schoonmaken, anders zou in geval van een verstopping het verzamelde water in de isolatie terechtkomen en zo tot storingen kunnen leiden. Gebruik bij het reinigen van de dooiwateruitloop het meegeleverde reinigingsstaafje (zie afbeelding). Bewaar het bij de dooiwateruitloop. Vriesvak ontdooien Tijdens het gebruik en bij het openen van de deur slaat vocht in het vriesvak als rijp neer, vooral boven in het midden. Verwijder deze rijp van tijd tot tijd met een zachte kunststof schraper. Een geschikt tijdstip om te ontdooien is als het apparaat leeg of bijna leeg is. de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen hulpmiddelen geen elektrische verwarmingsapparaten of andere mechanische of kunstmatige hulpmiddelen om het ontdooiproces te bespoedigen. Gebruik geen ontdooisprays, die kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en/of kunststoffen. 1. Diepvriesproducten uit het vriesvak nemen, in verschillende lagen krantenpapier inpakken en afgedekt op een koele plaats bewaren. [. . . ] Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S64140TK18

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S64140TK18 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag