Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S64140TK1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S64140TK1. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S64140TK1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S64140TK1 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S64140TK1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (736 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S64140TK1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] S 64140 TK1 Chladnicka Hûtõszekrény Koelkast Návod k pouzití Használati utasítás Gebruiksaanwijzing CZ/AE/1-1. (06. ) 200380448 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Vázená zákaznice, vázený zákazníku, díve, nez uvedete svoji novou chladnicku do provozu, pectte si laskav pozorn tento návod k pouzití. Návod obsahuje dlezité informace pro bezpecnou obsluhu, pro instalaci a pro osetování spotebice. Tento návod k pouzití si laskav uschovejte pro pozdjsí nahlédnutí. [. . . ] Az elektromos áramkörben lévõ biztosítéknak legalább 10/16 Amper terhelhetõségûnek kell lennie. Amennyiben a csatlakozó aljzat a hûtõszekrény beépítése miatt a késõbbiekben nem hozzáférhetõ, az elektromos tápáramkört úgy kell kialakítani, hogy a hûtõszekrény a hálózatról leválasztható legyen (például biztosíték, kismegszakító, védõkapcsoló vagy hasonló eszköz segítségével, amelynél az érintkezõk távolságának megszakított állapotban min. Az elsõ üzembehelyezés elõtt a hûtõszekrény adattáblája segítségével ellenõrizni kell, hogy a telepítés helyén rendelkezésre álló hálózati tápáramkör áramneme és feszültsége megegyezik-e az adattáblán megadottakkal Pl: 220. . . 240 V ~ 50 Hz (azaz 220 és 240 V közötti váltakozóáramú feszültség, 50 Hz). A adattábla a hûtõszekrény belsejében baloldalt található. 40 A berendezés leírása A berendezés nézeti képe (különbözõ modellek) 14 15 1 2 3 8 9 10 16 4 5 6 11 17 12 13 18 7 1 Mélyhûtõ rekesz 2 Üvegpolc 3 Olvadékvíz kivezetõ csatorna 4 Üvegpolc 5 Gyümölcstál 6 Adattábla 7 Állítható lábak 8 Vajtartó rekesz 9 Hõmérsékletszabályozó és világításszerelvény 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ajtópolc Ajtótömítõ profil Palacktároló Tojástartó Levegõáramlás Szellõzõrács Kondenzátor Elgõzölögtetõ tálca Kompresszor 41 Üzembehelyezés elõtt Mielõtt a hûtõszekrényt a hálózathoz csatlakoztatja és elõször üzembehelyezi, hagyja a berendezést legalább 2 órát állni, hogy az olaj vissza tudjon folyni a kompresszorba. A hûtõszekrény belsejét és az abban lévõ egyes felszerelési tárgyakat az elsõ üzembehelyezés elõtt meg kell tisztítani (lásd a Tisztítás és karbantartás szakaszt). Üzembehelyezés és a hõmérséklet beállítása A hõmérsékletszabályzó a hûtõtér belsejében jobboldalt fent található; egyidejûleg a be/kikapcsolásra is szolgál. "0" állás = hûtés kikapcsolva "1" állás = legmelegebb belsõ hõmérséklet "5" állás = leghidegebb belsõ hõmérséklet 1. Dugaszolja be a hálózati kábel csatlakozó dugóját a csatlakozó aljzatba. Állítsa be a homérsékletszabályzón a kívánt hõmérsékletet. A hûtõszekrény belsõ világítása kigyullad. A kompresszor beindul és ezt követõen már automatikusan mûködik. Ha magasabb vagy alacsonyabb belsõ hõmérsékletet kíván beállítani, forgassa a hõmérsékletszabályzó gombot a magasabb, illetve alacsonyabb hõmérséklet irányába. Tanács: A beállítás megváltoztatását követõen a kompresszor nem indul be azonnal, ha éppen automatikus leolvasztás történik. Miután a hûtõtérben gyorsan beáll az üzemi hõmérséklet, így közvetlenül a bekapcsolást követõen már lehet a hûtõszekrénybe pakolni. A mélyhûtõ rekeszbe ne rakodjon be azonnal, várja meg, amíg a hõmérséklet eléri a -18 °C -t. Táplálkozás-tudományi eredmények alapján a hûtõtérben +5 °C, a mélyhûtõ rekeszben -18 °C az ajánlott megfelelõ tárolási hõmérséklet. A hûtõszekrény belsõ terének hõmérsékletét döntõ módon befolyásoló tényezõk: - környezeti hõmérséklet, - a tárolni kívánt élelmiszer mennyisége és hõmérséklete, - az ajtó nyitásának gyakorisága, illetve az ajtó nyitvatartásának hossza, - a berendezés meghibásodása. 42 Ezért adott esetben a hûtõszekrény hõmérsékletszabályzóját a fennálló befolyásoló tényezõknek megfelelõen utána kell állítani. A magas környezeti hõmérséklet (például nyári kánikulában) és a hõmérsékletszabályzó hideg beállítása ("5" állás) a kompresszor folyamatos mûködését eredményezheti. Ilyen esetben ugyanis a kompresszornak állandóan mûködnie kell, hogy a magas környezeti hõmérséklet mellett biztosítsa az alacsony belsõ hõmérsékletet. Ekkor a berendezés már nem olvaszt le - az automatikus leolvasztás csak álló kompresszor mellett megy végbe (lásd az Automatikus leolvasztás szakaszt). Következmény: erõteljes jegesedés a hûtõtér hátoldalán. Ilyen esetben állítsa a hõmérsékletszabályzót kevésbé hideg állásba ("3" vagy "4" állás). [. . . ] Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen. Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S64140TK1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S64140TK1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag