Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S60320KG8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S60320KG8. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S60320KG8 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S60320KG8 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S60320KG8 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (330 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S60320KG8

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Und geben Sie diese Benutzerinformation bitte an einen eventuellen neuen Besitzer dieses Gerätes weiter. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät. Inhalt Sicherheitshinweise Sicherheitshinweis Allgemeine Sicherheitshinweise Täglicher Gebrauch Reinigung und Pflege Inbetriebnahme Kundendienst Betrieb Einschalten des Geräts Ausschalten des Geräts Temperaturregelung Erste Inbetriebnahme Reinigung des Innenraums Täglicher Gebrauch Verstellbare Ablagen/Einsätze Positionierung der Türeinsätze Praktische Tipps und Hinweise Normale Betriebsgeräusche Energiespartipps Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel Hinweise für die Kühlung 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 Reinigung und Pflege Regelmäßige Reinigung Abtauen des Kühlschranks Stillstandzeiten Was tun, wenn . . . Ersetzen der Lampe Schließen Sie die Tür Technische Daten Gerät aufstellen Aufstellung Ausrichten Standort Installation unter einer durchgehenden Arbeitsplatte Abnehmen der Arbeitsplatte Einbau und Montage unter einer durchgehenden Arbeitsplatte Wechsel des Türanschlags Steckdose Elektrischer Anschluss Hinweise zum Umweltschutz 8 8 9 9 9 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 16 16 Änderungen vorbehalten Sicherheitshinweise Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. [. . . ] Bewahren Sie die Schrauben an einem sicheren Ort zusammen mit der Arbeitsplatte auf. 2 2 1 3 4 3 Einbau und Montage unter einer durchgehenden Arbeitsplatte Wechseln Sie vor dem Aufstellen den Türanschlag bei Bedarf (siehe hierzu: Wechsel des Türanschlags). Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel dabei nicht eingeklemmt wird. Prüfen Sie den Abstand zur Wand (siehe: Installation unter einer durchgehenden Arbeitsplatte). Richten Sie das Gerät waagerecht aus, indem Sie die beiden Verstellfüße vorne hinein- oder herausschrauben, bis das Gerät stabil steht. Befestigen Sie das Gerät unter der Arbeitsplatte durch das obere Türscharnier mit einem geeigneten Schraubendreher und geeigneten Schrauben (je nach Art der Arbeitsplatte und je nach Abstand zwischen dem Gerät und der Arbeitsplatte, nicht im Lieferumfang). den Spalt zwischen dem Türscharnier und der Arbeitsplatte mit einer geeigneten Unterlegscheibe aus (Kunststoff oder Holz, nicht im Lieferumfang). Dadurch wird ein Verziehen des Scharniers und eine damit verbundene Beeinträchtigung der Türfunktion vermieden. Wechsel des Türanschlags Die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten müssen mit Hilfe einer zweiten Person durchgeführt werden, um ein Herunterfallen der Türen zu vermeiden. Beim Wechsel des Türanschlags muss wie folgt vorgegangen werden: 1. Neigen Sie das Gerät vorsichtig nach hinten, so dass der Kompressor nicht den Boden berühren kann. Gerät aufstellen 3. Lösen Sie die Schraube und bringen Sie sie an der gegenüberliegenden Seite wieder an. Nehmen Sie die Tür ab, indem Sie sie in leicht geöffneter Stellung nach unten ziehen. 15 5. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat. 17 Inhoud Veiligheidsinformatie Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Algemene veiligheid Dagelijks gebruik Onderhoud en reiniging Installatie Onderhoud Bediening Inschakelen Uitschakelen Temperatuurregeling Het eerste gebruik De binnenkant schoonmaken Dagelijks gebruik Verplaatsbare schappen Het plaatsen van de deurschappen Onderhoud en reiniging Normale bedrijfsgeluiden Tips voor energiebesparing Tips voor het koelen van vers voedsel Nuttige tips voor het koelen 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 Onderhoud en reiniging Periodieke reiniging Het ontdooien van de koelkast Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt Problemen oplossen Het lampje vervangen De deur sluiten Technische gegevens 23 23 23 24 24 26 26 26 Montage 26 Opstelling 26 Waterpas zetten 27 Plaats 27 Installatie onder een doorlopend werkblad 28 Het werkblad losmaken 28 Plaatsing en montage aan doorlopend werkblad 28 Omkeerbaarheid van de deur 29 Stopcontact voor stekker 30 Elektrische aansluiting 30 Het milieu 30 Wijzigingen voorbehouden Veiligheidsinformatie In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheids- 18 Veiligheidsinformatie voorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen · Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. · Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. · Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten. · Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken. Algemene veiligheid LET OP!· Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje. · Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen. [. . . ] Het moet mogelijk zijn het apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te koppelen; de stekker moet daarom na installatie gemakkelijk toegankelijk zijn. 15mm 28 Montage Installatie onder een doorlopend werkblad Als uw koelkast onder een doorlopend werkblad geïnstalleerd wordt, moet er een luchtuitlaatopening van minstens 200 cm 2 en een ventilatierooster dat past bij het uiterlijk van het werkblad gemonteerd worden aan de achterkant van het werkblad. De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten gelakt worden om te voorkomen dat het blad door binnendringen van vocht gaat opzwellen. Het apparaat moet minstens 30 mm van de muur af staan en dit moet gecontroleerd worden voordat het rooster geplaatst wordt. 200 c 93-10 3 m 2 A 570 550 105 820 min 500 /550 /600 Het werkblad losmaken Om het werkblad te verwijderen, gaat u als volgt te werk: 1. Til het werkblad aan de voorkant een klein stukje op, duw het ongeveer 20 mm naar achteren en til het vanaf de voorkant op. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S60320KG8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S60320KG8 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag