Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S60300KG5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S60300KG5. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S60300KG5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S60300KG5 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S60300KG5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (452 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S60300KG5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. Dit symbool en de cijfers voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. Mocht er een storing optreden, dan vindt u in dit boekje aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen, zie hoofdstuk "Wat te doen als". . . . Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling. [. . . ] Legplateau op een andere hoogte plaatsen. 43 Op de juiste wijze indelen In de koelruimte heersen verschillende temperaturen. De koudste zone bevindt zich op het onderste legplateau boven de groente-/fruitbak. Op welke plek in de koelruimte geschikte temperaturen voor verschillende soorten levensmiddelen heersen, ziet u in de afbeelding. 1 diepvriesproducten, ijs, verse levensmiddelen invriezen 2 desserts, gebak, kant-en-klare gerechten 3 afgesloten levensmiddelen 4 open blikjes, conserven 5 melk, zuivelproducten 6 vers vlees, worst 7 fruit, groente 8 boter, kaas 9 eieren 10 yoghurt e. d. 11 kleine flessen, dranken 12 grote flessen, dranken Levensmiddelen altijd afgedekt of verpakt in de koelruimte bewaren, om te voorkomen dat ze uitdrogen en reuk of smaak op andere levensmiddelen overdragen. Geschikt om te verpakken zijn: - vershoudzakjes en -folie van polyethyleen; - kunststof bakjes met deksel; - speciale kapjes van kunststof met band van elastiek; - aluminiumfolie. vleeswaren, 44 Invriezen en bewaren Het vriesvak is bedoeld om levensmiddelen in te vriezen en diepgevroren te bewaren. Voordat u levensmiddelen gaat invriezen of diepvriesproducten gaat bewaren, moet de temperatuur in het vriesvak -18°C of kouder zijn. De kwaliteit wordt beter als de levensmiddelen snel tot in de kern bevriezen. Warme levensmiddelen laten afkoelen voordat u ze in het vriesvak legt. Alleen verpakte diepvriesproducten bewaren, opdat ze niet uitdrogen, niet hun smaak verliezen en geen smaakjes aan andere diepvriesproducten kunnen afgeven. Na het ontdooien het vriesvak en de accessoires grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). Reiniging en onderhoud Om hygiënische redenen moet de binnenkant van het apparaat, inclusief de accessoires, regelmatig worden schoongemaakt. Het apparaat moet vóór het reinigen beslist spanningloos worden gemaakt. Voordat u gaat reinigen apparaat uitschakelen en stekker uit het stopcontact trekken of zekering in de huisinstallatie uitschakelen. Er zou vocht in elektrische delen terecht kunnen komen, kans op elektrische schok!Het apparaat moet goed droog zijn voordat u het weer in gebruik neemt. Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen de kunststof onderdelen aantasten, bijv. - sap van citroen- of sinaasappelschillen; - boterzuur; - reinigingsmiddelen die azijnzuur bevatten. Zulke stoffen niet met onderdelen van het apparaat in aanraking laten komen. 1. Vriesvak vóór het reinigen ontdooien (zie hoofdstuk "Ontdooien"). Apparaat uitschakelen en stekker uit het stopcontact trekken of zekering in de huisinstallatie uitschakelen. De dooiwateruitloop in de achterwand van de koelruimte regelmatig controleren. [. . . ] Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S60300KG5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S60300KG5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag