Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S60280KG18

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S60280KG18. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S60280KG18 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S60280KG18 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S60280KG18 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (335 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S60280KG18

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Observez uniquement les indications qui correspondent à votre modèle. Indications de sécurité Conseils et recommandations Informations liées à la protection de l'environnement La notice d'utilisation contient des indications qui permettent de remédier soi-même à d'éventuels dérangements. Si ces indications ne suffisent pas, consultez le service après vente de votre magasin vendeur. Imprimé sur du papier protégeant l'environnement il ne suffit pas de penser écologique il faut agir en conséquence . . . 2 Sommaire Avertissements importants . . 12 Conservation des produits surgelés et congelés du commerce . [. . . ] 4. 5. Conservation des produits surgelés et congelés du commerce Pour une bonne conservation des produits surgelés et congelés, la température à l'intérieur du compartiment congélateur doit être maintenue égale ou inférieure à -18°C. Si l'on doit ranger de grandes quantités d'aliments, on peut enlever de l'appareil tous les tiroirs ou les paniers et placer directement les aliments sur les 12 2. 3. Indien u voedsel sneller wilt invriezen of indien u de max. hoeveelheid wilt invriezen, dan dient u 24 uur van te voren de snelvriesschakelaar in te drukken. Diepvriesartikelen het liefst naar soort apart in de laden leggen. Diepvrieskalender · De symbolen geven de diverse soorten diepvriesproducten aan. · De getallen geven voor iedere soort diepvriesproduct de bewaartijd in maanden aan. Of de hoogste of de laagste waarde van de aangegeven bewaartijd geldt, hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en de behandeling voorafgaand aan het invriezen. Voor levensmiddelen met een hoog vetgehalte geldt altijd de laagste waarde. Koude-accu's In één van de laden van de vriesruimte bevinden zich twee koude-accu's. Als de stroom uitvalt of bij een storing aan het apparaat verlengen de koudeaccu's de tijd tot de diepvriesartikelen te warm worden met meerdere uren. De koude-accu's kunen dit echter alleen optimaal doen als ze in de bovenste lade vooraan boven op de diepvriesartikelen gelegd worden. De koudeaccu's kunnen tijdelijk ook als koelelement voor koeltassen gebruikt worden. clayettes refroidissantes en faisant attention à ne pas dépasser la limite de charge se trouvant sur le côté du compartiment supérieur (là où il est prévu). Assurez-vous que l'emballage des aliments est intact et qu'il ne présente aucune trace d'humidité, signe d'un début de décongélation. · Bij het bewaren van kant-en-klare diepvriesproducten dient u zich beslist aan de door de fabrikant opgegeven bewaartijd te houden. · Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking (bereiden tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer invriezen. · Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken door de inwerking van koude. Ze kunnen springen als de inhoud bevriest ­ bij koolzuurhoudende inhoud zelfs exploderen!Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog alcoholpercentage kan in de vriesruimte gelegd worden. · Alle levensmiddelen voor het invriezen luchtdicht verpakken, zodat ze niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de smaak niet op andere diepvriesproducten overgebracht wordt. De in te vriezen levensmiddelen in de bovenste lade van het apparaat plaatsen. Niet-bevroren artikelen mogen niet in aanraking komen met reeds bevroren waren omdat anders de bevroren artikelen kunnen ontdooien. 39 Calendrier de congélation · Les symboles qui figurent sur les tiroirs correspondent à différents types de produits congelés. · Les chiffres indiquent la durée de conservation en mois du type correspondant de produit. La durée de conservation supérieure ou inférieure est valable en fonction de la qualité des aliments et du traitement qu'ils ont subi avant la congélation. La valeur inférieure s'applique toujours aux aliments contenant un fort pourcentage de graisse. Entretien et nettoyage Dégivrage Compartiment réfrigérateur Le dégivrage du compartiment réfrigérateur s'effectue AUTOMATIQUEMENT à chaque arrêt du compresseur. [. . . ] Als de daar gegeven aanwijzingen niet verder helpen zelf niet verder aan het apparaat werken. · Koelapparaten mogen alleen dooor geschoold personeel gerepareerd worden. Wend u zich bij reparaties tot uw vakhandel of tot onze service-afdeling. Weggooien Informatie over de verpakking van het apparaat Alle gebruikte grondstoffen zijn milieuvriendelijk!Ze kunnen zonder gevaar weggegooid of in de vuilverbrandingsoven verbrand worden! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S60280KG18

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S60280KG18 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag