Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S60240KG1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S60240KG1. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S60240KG1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S60240KG1 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S60240KG1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (362 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S60240KG1 (304 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S60240KG1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SANTO 60240-1 KG Dubbeldeurs-koelautomaat Fridge-Freezer Gebruiksaanwijzing Instruction for use AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D-90327 Nürnberg http://www. aeg. hausgeraete. de © Copyright by AEG 2222 355-33 11/04 Wijzigingen voorbehouden Subject to change without notice Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op uw apparaat betrekking hebben. [. . . ] Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible. Milk bootles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door. Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator. Klimaatschakelaar Indien de temperatuur in het vertrek waarin zich het apparaat bevindt onder +16°C daalt, dient u de klimaatschakelaar in te drukken. Het rode controlelampje licht op. A Interieur Legvlakken D710 Naargelang het model is het apparaat voorzien van glas legvlakken. Het legvlak van glazen boven de groente- en fruitbakken moet altijd op die plaats blijven liggen, opdat groente en fruit langer vers blijven. De overige legvlakken zijn in hoogte D338 verstelbaar: Daartoe het legvlak zover naar voren trekken tot het naar boven of onderen bewogen kan worden en eruit gehaald kan worden. Om de legvlakken op een andere hoogte te zetten in omgekeerde volgorde te werk gaan. 30 11 Variabele binnendeur Naargelang de behoefte kunnen de deurvakbodems er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden. The temperatures in the refrigerator compartment and freezer co partment cannot be independently regulated. If you want the freeze fresh food rapidly, select setting , , 6", ensuring that the temperature in the refrigerator compartment does not drop blow 0°C. You should also promptly reset the temperature regulator to setting , , 3" or , , 4". on hot summer days) and a cold setting on the temperature regulator (position"5" to "6") can cause the compressor to run continuously. If this happens, turn the temperature regulator back to a warmer setting (position "3" to "4"). At this setting the compressor will be switched on and off as usual and automatic defrosting recommenced. Koelen van levensmiddelen Voor een optimaal gebruik van de koelruimte adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in acht te nemen: · Plaats geen warme of dampende spijzen of dranken in de koelruimte; · dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak het; · plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij eromheen kan circuleren. Enkele belangrijke tips: Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de glazen plaat boven de groentelade geplaatst. Gekookt voedsel, koude schotels enz. : kunnen, goed afgedekt, op elk legvlakgeplaatst worden. Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de lucht te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard of in plastic- of aluminiumfolie verpakt. Bewaar niet-luchtdicht verpakte bananen, aardappelen, uien of knoflook niet in de koelkast. Ambient Temperature switch With a room temperature below +16°C the refrigerator compartment may not function correctly. If the room temperature is lower than +16°C it will be necessary to depress switch (A). The relevant pilot light comes on. A D710 Interior Accessories Storage Shelves The glass shelf above the fruit and vegetable compartment should always remain in position, to ensure fruit and vegetables stay fresh longer. The remaining storage shelves can be adjusted to various heights: Pull the storage shelf forward until it can be tipped up or down and removed. D338 29 12 Electrical connection Before initial start-up, refer to the appliance rating plate to ascertain if supply voltage and current values correspond with those of the mains at the installation location. 220 to 240 volts alternating current, 50 Hertz) The rating plate is inside the appliance on the left. A correctly installed, earthed socket is required for the electrical supply. If the socket is not accessible once the appliance is built in, the electrical installation must include suitable means of isolating the appliance from the mains (e. g. [. . . ] vlakken. 23 18 Safety The safety aspects of our refrigerators/freezers comply with accepted technical standards and the German Appliance Safety Law. Nevertheless, we consider it our obligation to make you aware of the following safety information: Lamp vervangen Waarschuwing!Voor het vervangen van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering in de huisinstallatie uitschakelen. 15 W Om het apparaat uit te zetten de temperatuurregelaar op stand , , 0" draaien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S60240KG1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S60240KG1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag