Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S60170TK28

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S60170TK28. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S60170TK28 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S60170TK28 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S60170TK28 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (229 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S60170TK28

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] (07. ) 200381353 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Geachte klant, Voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen. Geef het boekje door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in verschillende uitvoeringen. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. [. . . ] De dooiwateruitloop regelmatig controleren en schoonmaken, anders zou in geval van een verstopping het verzamelde water in de isolatie terechtkomen en zo tot storingen kunnen leiden. Gebruik bij het reinigen van de dooiwateruitloop het meegeleverde reinigingsstaafje (zie afbeelding). Bewaar het bij de dooiwateruitloop. Reiniging en onderhoud Om hygiënische redenen moet de binnenkant van het apparaat, inclusief de accessoires, regelmatig worden schoongemaakt. Het apparaat moet vóór het reinigen beslist spanningloos worden gemaakt. Voordat u gaat reinigen apparaat uitschakelen en stekker uit het stopcontact trekken of zekering in de huisinstallatie uitschakelen. Er zou vocht in elektrische delen terecht kunnen komen, kans op elektrische schok!Het apparaat moet goed droog zijn voordat u het weer in gebruik neemt. Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen de kunststof onderdelen aantasten, bijv. 17 - sap van citroen- of sinaasappelschillen; - boterzuur; - reinigingsmiddelen die azijnzuur bevatten. Zulke stoffen niet met onderdelen van het apparaat in aanraking laten komen. Apparaat uitschakelen en stekker uit het stopcontact trekken of zekering in de huisinstallatie uitschakelen. De dooiwateruitloop in de achterwand van de koelruimte regelmatig controleren. Stof op de condensor vermindert het koelvermogen en verhoogt het energieverbruik. Daarom één maal per jaar de condensor, het metalen rooster op de achterzijde van het apparaat, met een zachte borstel of met de stofzuiger voorzichtig schoonmaken. Als alles goed droog is, het apparaat weer in gebruik nemen. Tips voor het besparen van energie Zet het apparaat niet in de buurt van een fornuis, kachel of andere warmtebron. Zorg voor een goede ventilatie bij de sokkel en aan de achterkant van het apparaat. De condensor aan de achterkant van het apparaat altijd schoon houden. 18 Wat te doen als. . . Hulp bij storingen Misschien gaat het bij een storing om een klein defect dat u m. b. v. Voer zelf geen verdere werkzaamheden uit als onderstaande informatie u niet verder helpt. Als u toch voor één van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde storingen of vanwege foutieve bediening onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Storing Apparaat werkt niet. Mogelijke oorzaak Apparaat is niet ingeschakeld Stekker zit niet of niet goed in het stopcontact. Storingen aan het stroomnet kan uw elektro-installateur verhelpen. . Temperatuur De temperatuur in de ingesteld. koelruimte niet laag genoeg. is niet goed Zie hoofdstuk "In gebruik nemen en temperatuurregeling". Deur is lange tijd open geweest. [. . . ] Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende serviceorganisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S60170TK28

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S60170TK28 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag