Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S60150TK8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S60150TK8. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S60150TK8 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S60150TK8 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S60150TK8 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (393 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S60150TK8

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wärmere Bereiche sind die oberen Abstellflächen und die Abstellfächer an der Tür. Voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen. Geef het boekje door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in verschillende uitvoeringen. [. . . ] Als het koelapparaat naast een ander koel- of vriesapparaat staat, is een afstand van 5 cm aan weerszijden aan te bevelen, zodat zich geen condens vormt aan de buitenkant van de apparaten. De voor een deel hoge stralingstemperaturen van de kookplaat kunnen het apparaat beschadigen. Als in de buurt van het apparaat een kookplaat wordt ingebouwd, moeten de betreffende inbouw- en veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd. Grote aantal mogelijke inbouwsituaties kunnen we hier geen gedetailleerde aanwijzingen geven. Door voldoende afstand en aanbrengen van een geschikte warmte-isolerende plaat moet worden voorkomen dat het koelapparaat wordt verwarmd. Ventilatie van het koelapparaat volgens de voorschriften moet gewaarborgd zijn. Het apparaat heeft lucht nodig De luchttoevoer vindt plaats onder de deur via de ventilatiesleuf tussen apparaat en vloer, de luchtafvoer via het bovenste ventilatierooster. Onder een bovenkast wordt opgesteld, moet een afstand van minimaal 10 cm tussen de bovenkant van het apparaat en het daarboven aangebrachte meubel worden aangehouden (A). Het koelapparaat kan ook onder een werkplaat worden geïnstalleerd. in dit geval moet de werkplaat van het apparaat worden verwijderd (zie Werkplaat verwijderen). Voor een probleemloze ventilatie moet een opening achteraan voor de uitstromende lucht met een oppervlakte van ten minste 200 cm2 worden gezorgd. De afstand tussen het apparaat en de muur moet tenminste 30 mm bedragen. Om het lawaai van de onderdelen van het apparaat, zoals de compressor en de condensator te voorkomen, mogen deze de muur niet aanraken. Hef de werkplaat vooraan licht op, druk ze ca 20 mm naar achteren en hef tenslotte de plaat op. Wissel de deurbuffer voor de inbouw, indien nodig (zie Deurbuffer wisselen) Schuif het apparaat in naar zijn definitieve plaats. Stel het apparaat in met hulp van de instelbare voeten vooraan, zodat het vast staat. Bevestig het apparaat door het scharnier van de deur bovenaan onder de werkplaat met hulp van een geschikte schroef (de keuze hangt vanaf de aard van de werkplaat, en de afstand tussen het apparaat en de werkplaat af, niet geleverd). Indien nodig, de ruimte tussen de werkplaat en het scharnier kan door een geschikte tussenlaag (plastic of hout, niet geleverd) op peil worden gebracht. Daardoor kunnen een verbuiging van het scharnier en ook eventuele functiestoringen worden verhinderd. Het deurscharnier kan van rechts (leveringstoestand) naar links worden omgezet, als plaats van opstelling of bedieningsgemak dat vereisen. U kunt het deurscharnier ook tegen betaling door een vakman laten omzetten. Bij het omzetten van het deurscharnier mag het apparaat niet aan het stroomnet aangesloten zijn. [. . . ] U hebt in de afgelopen 24 uur Koudere temperatuurinstelling grote hoeveelheden warme kiezen. De ondichte plekken voorzichtig met een föhn verwarmen (niet warmer dan ca. Tegelijkertijd de verwarmde deurafdichting met de hand zo in vorm trekken dat hij weer goed aansluit. Een buis, aan de achterzijde van het apparaat komt in aanraking met een ander onderdeel van het apparaat of de wand. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S60150TK8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S60150TK8 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag