Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S54000KMW0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S54000KMW0. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S54000KMW0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S54000KMW0 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S54000KMW0 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5546 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S54000KMW0 (2130 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S54000KMW0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 21 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren. Ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www. [. . . ] De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur te selecteren. 9 Alarm bij open deur Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. De alarmtoestand bij geopende deur wordt aangegeven door: • Knipperende alarmindicator • Zoemer Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld. Tijdens het alarm kan de zoemer worden uitgeschakeld door op een willekeurige knop te drukken. 1 Temperatuurweergave Thermostaat moet bijgesteld worden Om u te helpen uw apparaat correct te bedienen, hebben we uw koelkast uitgerust met een temperatuurlampje. Het symbool aan de zijkant duidt het koudste deel van de koelkast aan. Het koudste deel is het deel van de glazen legplank van de fruit- en groentenlade tot aan het symbool of tot de legplank ter hoogte van het symbool. Om ervoor te zorgen dat het voedsel op de juiste manier bewaard wordt, zorg ervoor dat het temperatuurlampje het bericht "OK" weergeeft. Indien "OK" niet wordt weergegeven, stel dan de temperatuur in op een lagere temperatuur en wacht 12 uur alvorens de temperatuur nogmaals te controleren. Het is normaal dat het bericht "OK" verdwijnt nadat u voedsel in het apparaat geplaatst hebt of na herhaaldelijk openen van de deur. 2 Verplaatsbare schappen De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden. 3 Het plaatsen van de deurschappen Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst. Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk: trek het schap geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats het schap op een andere gewenste hoogte terug. Trek hiervoor de houder omhoog zodat deze omhoog draait en op het niveau erboven kan worden geplaatst. Er zit een schotje in de lade dat in verschillende standen gezet kan worden om aan persoonlijke behoeftes te voldoen. Er zit een rooster (indien aanwezig) op de bodem van de lade om fruit en groente op afstand te houden van eventuele vochtigheid op het oppervlak van de bodem. 1 Tips voor energiebesparing • De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk. Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen. Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel. 2 Periodieke reiniging Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt: • maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep. [. . . ] 3 2 1 7 6 8 Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als volgt te werk: • Trek de stekker uit het stopcontact. € Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren, zodat de compressor de vloer niet kan raken. € Verwijder het kapje (2) en plaats het aan de tegenoverliggende kant. € Schroef de onderste pen en de sluitringen los (3) • Plaats de pen en de sluitringen (4) aan de tegenovergestelde kant (5). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S54000KMW0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S54000KMW0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag