Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S50600WSB0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S50600WSB0. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S50600WSB0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S50600WSB0 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S50600WSB0 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5676 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S50600WSB0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn zoals uitgelegd in het instructieboekje. Bij vervoer op een hoogte van meer dan 1100 m kunnen de glazen panelen van de deur breken. De fragmenten hebben scherpe randen en kunnen leiden tot ernstig letsel. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij ze van een dergelijke persoon instructies hebben ontvangen over het bediening van het apparaat. [. . . ] Als het apparaat horizontaal wordt vervoerd, is het mogelijkdat de olie in de compressor in het koelcircuit stroomt. Wij adviseren u om 2 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor. Er bevinden zich werkende onderdelen in dit product die warm worden. Zorg er altijd voor dat er voldoende ventilatie is, anders leidt dit tot uitval van onderdelen en mogelijk productverlies. Waar mogelijk dient de achterkant van het product zich tegen een wand te bevinden. Bescherming van het milieu Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dat apparaat en die voorzien zijn van het symbool kunnen gerecycled worden. Gebruik de binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Gewoonlijk adviseren wij het kiezen voor "NORMAAL", als u een warmere temperatuur wilt of een koudere, draai de knop daar dienovereenkomstig naar de hogere of lagere instelling. De juiste stand wordt, hoe dan ook, gekenmerkt door rekening te houden met het feit dat de binnentemperatuur afhangt van de volgende factoren: · de omgevingstemperatuur · Hoe vaak de deur wordt geopend · Bediening Gebruik rangschikking van de wijn Plaats de flessen wijn zoals op onderstaande tekening. De deur van de koelkast is vervaardigd van driedubbelverduisterings- en anti-UV-glas om de wijn te beschermen tegen licht, in het geval dat de koelkast in een goed verlichte ruimte staat. Volg de aanbevelingen en het advies dat u krijgt om het moment van aankoop of die staat beschreven in de technische documentatie betreffende de kwaliteit, de duur en de optimale bewaartemperatuur van de wijn. Suggesties voor de conservering De conserveringsduur van de wijn is afhankelijk van de rijping, van de druivensoort, het alcoholgehalte en van het percentage fructose en tannine van de wijn. Controleer, op het moment van aanschaf, of de wijn al gerijpt is of dat deze met verloop van tijd beter wordt. Aanbevolen instelling van de thermostaatknop: - voor champagne en mousserende wijnen zet u de thermostaat in de buurt van "MAX" - voor witte wijnen zet u de thermostaat in de buurt van "NORMAAL" - voor roséwijnen en lichte rode wijnen zet u de thermostaat in het midden van het bereik tussen "NORMAAL" tot "MIN" - bij gerijpte rode wijnen zet u de thermostaat in de buurt van "MIN" als u meerdere flessen bovenop elkaar plaatst, dient u ervoor te zorgen dat ze de koelkastkoelplaat niet raken. Uitschakelen Haal de stekker uit het stopcontact om de koelkast uit te schakelen. Let op Voordat u een handeling verricht, de stekker uit het stopcontact trekken. Let op Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; daarom mag onderhoud en herladen alleen uitgevoerd worden door bevoegd personeel van de fabrikant. Het dooiwater wordt opgevangen in een bak, die zich aan de achterkant boven de compressor bevindt, waar het verdampt. [. . . ] Een pijp, aan de achterkant van het apparaat raakt een ander deel van het apparaat of de muur. Verwarm de lekkende delen van de deurpakking met een haardroger (niet warmer dan ongeveer 50 °C). Vorm tegelijkertijd de deurpakking met de hand zodat hij goed op de deur past. De compressor start niet direct na het veranderen van de temperatuurinstelling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S50600WSB0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S50600WSB0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag