Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S40300KG28

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S40300KG28. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S40300KG28 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S40300KG28 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S40300KG28 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (458 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S40300KG28 (2308 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S40300KG28

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit symbool en de cijfers voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. Mocht er een storing optreden, dan vindt u in dit boekje aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen, zie hoofdstuk "Wat te doen als". . . . Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling. Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens het gebruik van uw product op AEG rekenen. [. . . ] U kunt de ijsblokjes makkelijker losmaken door het ijsblokjesbakje onder stromend water te houden en het dan iets te verdraaien. Mocht het ijsblokjesbakje vastgevroren zijn, gebruik dan geen scherpe voorwerpen om het los te maken. Daarmee kunt u beschadigingen veroorzaken. 45 Ontdoodien Een deel van het vocht in de gekoelde ruimtes van het apparaat zet zich om in rijp of ijs. Een dikke laag rijp of ijs heeft een isolerend effect, waardoor de werking van het koelapparaat achteruitgaat. De temperatuur in de gekoelde ruimtes stijgt en het energieverbruik neemt bijgevolg toe. Bij dit type gebeurt het ontdooien van de koelplaten geheel automatisch, zonder tussenkomst van buitenaf. De temperatuurregelaar onderbreekt op bepaalde tijdstippen de werking van de compressor (zodat er geen koeling is), waardoor de temperatuur van de koelplaat boven 0 °C stijgt en het ontdooien begint. Wanneer de temperatuur van de koelplaat is opgelopen tot +3 - +4 °C zet de temperatuurregelaar het koelproces weer in gang. . Het smeltwater loopt via een afvoergootje naar een reservoir boven de compressor en verdampt door de warmte van de compressor. Bij verstopping van het afvoergootje kan het smeltwater alleen via de isolatie wegvloeien, wat vroegtijdige defecten aan het apparaat tot gevolg kan hebben. Eén van de meest voorkomende oorzaken van verstopping van het afvoergootje is het vastvriezen van voedselverpakkingen aan de achterwand van het apparaat. Apparaat uitschakelen en stekker uit het stopcontact trekken of zekering in de huisinstallatie uitschakelen. De dooiwateruitloop in de achterwand van de koelruimte regelmatig controleren. Stof op de condensor vermindert het koelvermogen en verhoogt het energieverbruik. Daarom één maal per jaar de condensor, het metalen rooster op de achterzijde van het apparaat, met een zachte borstel of met de stofzuiger voorzichtig schoonmaken. Als alles goed droog is, het apparaat weer in gebruik nemen. 48 Tips voor het besparen van energie Zet het apparaat niet in de buurt van een fornuis, kachel of andere warmtebron. Zorg voor een goede ventilatie bij de sokkel en aan de achterkant van het apparaat. De koude in de diepvriesproducten wordt dan gebruikt om de koelruimte te koelen. De condensor aan de achterkant van het apparaat altijd schoon houden. Als iets niet werkt Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt verhelpen. Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen (compressor, circulatie). Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het apparaat met onderbrekingen werkt. Als de compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat niet werkt. [. . . ] Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnosekosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd. b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S40300KG28

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S40300KG28 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag