Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S2200DT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S2200DT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S2200DT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S2200DT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S2200DT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (593 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S2200DT (615 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S2200DT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Préparer les pièces de rechange permet d'éviter les déplacements inuti-les et de réduire les frais. Par conséquent, merci d'indiquer les caracté-ristiques suivantes de votre appareil: · Désignation du modèle · Numéro de produit (PNC) · Numéro de fabrication (S-No. ) Ces indications figurent sur la plaque signalétique à gauche, à l'intérieur de l'appareil. Nous vous conseillons de noter ces indications ici afin de les avoir rapidement à portée de la main. Remarque : Les recours non justifiés au service après vente sont payants même au cours de la période de garantie. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. [. . . ] · Voor het schoonmaken het apparaat altijd uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering in de woning uitschakelen c. q. · De stekker altijd aan de stekker zelf uit het stopcontact trekken, nooit aan het snoer. De levensmiddelen zijn te warm. Binnenverlichting werkt niet. Sterke rijpvorming in het apparaat, eventueel ook aan de deurafdichting. Deurafdichting is lek (eventueel na het verwisselen van de deuraanslag). Apparaat staat niet recht. Apparaat komt tegen de muur of tegen andere voorwerpen Apparaat iets wegtrekken. een leiding, aan de achterkant van het Dit onderdeel voorzichtig wegapparaat komt tegen een buigen. Zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud". Bij storing · Als er een storing aan het apparaat optreedt eerst in de gebruiks-aanwijzing kijken onder "Wat te doen als . . . ". Als de daar gegeven aanwijzingen niet verder helpen zelf niet verder aan het apparaat werken. · Koelapparaten mogen alleen dooor geschoold personeel gerepareerd worden. Wend u zich bij reparaties tot uw vakhandel of tot onze klantendienst. Na het wijzigen van de temperatuurinstelling start de compressor niet direct. Water op de bodem van de koelruimte of op de legvlakken. 26 39 Tips om energie te besparen · Het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingselementen of andere warmtebronnen plaatsen. Bij een hoge omgevingstemperatuur werkt de compressor vaker en langer. · Zorgen voor voldoende be- en ontluchting aan de onderkant van het apparaat. · Diepvriesartikelen voor het ontdooien in de koelruimte leggen. Zet voor het schoonmaken het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of schakel c. q. · Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik genomen wordt. · Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststof onderdelen aantasten, bijv. ­ Sap van citroen­ of sinaasappelschillen; ­boterzuur; ­ schoonmaakmiddelen die azijnzuren bevatten. Dergelijke substanties niet in contact brengen met apparaatonderdelen. Vriesvak voor het schoonmaken ontdooien (zie hoofdstuk "Ontdooien"). Apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen of de zeke-ring uitschakelen c. q. Daarom eenmaal per jaar de condensor aan de achterkant van het apparaat met een zachte borstel of met de stofzuiger voorzichtig schoonmaken. Het dooiwater-afvoergat aan de achterwand van de koelruimte controleren. Een verstopt dooiwater-afvoergat met behulp van het groene stopje dat met het toestel is meegeleverd schoonmaken. Als alles droog is, de levens-middelen er weer in doen en het apparaat weer in bedrijf nemen. 37 Klimaatcategorie SN N ST T voor een omgevingstemperatuur van +10 tot +32 °C +16 tot +32 °C +18 tot +38 °C +18 tot +43 °C 1. [. . . ] Niet-bevroren artikelen mogen niet in aanraking komen met reeds bevroren waren omdat anders de bevroren artikelen kunnen ontdooien. Daardoor heeft u een beter overzicht, wordt het lang openen van de deur voorkomen en wordt stroom bespaard. Elektrische aansluiting Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerde beschermcontactdoos vereist. De contactdoos moet zodanig worden geïnstalleerd, dat de steker altijd uit de contactdoos kan worden getrokken. Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegan-kelijk is, dient een maatregel in de elektrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S2200DT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S2200DT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag