Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S2180SILV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S2180SILV. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S2180SILV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S2180SILV te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S2180SILV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (205 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S2180SILV (222 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S2180SILV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het betreffende stopkontakt dient, ook na eventuele onder- of inbouw, gemakkelijk bereikbaar te zijn. Werkzaamheden welke door personen zonder de noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel tot gevolg hebben. Laat inspektie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de servicedienst van de fabrikant of door een door de fabrikant bevoegd verklaarde servicedienst en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen. Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. [. . . ] De beste resultaten worden bereikt met een ruimtetemperatuur tussen +18°C en +43°C (TKlasse); +18°C en +38°C (ST-Klasse); +16°C en +32°C (N-Klasse); +10°C en +32°C (SN-Klasse). Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in Fig. Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet woden afgedekt. Teneinde oneffenheden in de vloer op te heffen is de kast voorzien van één of meer verstelbare voetjes. 1 100 mm A 45° D060 Elektrische aansluiting Overtuig u ervan dat de netspanning en de netfrekwentie, welke op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de netfrekwentie in uw woning. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. De kast is daarom voorzien van een speciaal drieaderig snoer, geschikt voor een geaard stopkontakt. Mocht het stopkontakt in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 87/308 van 2. 6. 87 met betrekking tot de radio-ontstoring. Dit apparaat voldoet aan de volgende EGrichtlijnen: - 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzingen; - 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen. A 10 mm B 10 mm NP004 Afstandhouders In het dokumentenzakje bevinden zich ook twee afstandhouders die in de daarvoor bestemde gaten op de achterkant van het apparaat geplaatst dienen te worden. Steek de afstandhouders in de gaten en let erop dat de pijl (A) staat zoals in de figuur; draai de afstandhouders dan 45° (pijl staat verticaal) zodat ze vast komen te zitten (Fig. 2). Reiniging van de binnenkant Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. 21 Wijzigen van de deurdraairichting Neem vóór het wijzigen van de deurdraairichting de steker uit de wandkontaktdoos. Ga nu verder als volgt te werk: Verwijder de scharnierplaat (3), stift (1) en voetje (2). Verwijder het tussenscharnier, trek de bovendeur van stift (5) schroef hem af en breng hem aan de andere kant weer aan. Verwijder de twee beschermdopjes van de gaatjes voor de scharnierpinnen en monteer ze aan de andere kant. Keer de onderscharnierplaat 180° om en monteer hem, samen met stift en voetje op de nieuwe plaats. Aan de andere kant van de deur bevestigen nadat u de dopjes met een priem doorgeprikt heeft. De vrijgekomen gaatjes afsluiten met de bijgeleverde dopjes; deze vindt u in het zakje van de documentatie. Belangrijk Na het omkeren van de deurdraairichting moet u kontroleren of het deurrubber rondom goed op de sponning sluit. In een koud vertrek (in de winter) kan het gebeuren dat dat niet het geval is. [. . . ] 12 PR116 droog na het ontdooien het vriesvak zorgvuldig en sluit het gaatje weer af met open het dekseltje; bewaar de schraper zodat u hem opnieuw kunt gebruiken; draai de thermostaatknop in de gewenste stand of steek de steker weer in het stopkontakt. Belangrijk Temperatuurstijging van diepvriesprodukten kan hun houdbaarheidsduur verkorten. 26 ONDERHOUD Neem vóór iedere handeling altijd eerst de steker uit de wandkontaktdoos. Belangrijk Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in het koelcircuit; onderhoud en bijvulling dient daarom uitsluitend door door de fabrikant bevoegd personeel uitgevoerd te worden. Vervangen van de lamp Het lampje van de koelkast is op de volgende wijze bereikbaar: Schroef het afschermkapje los; verwijder het losse deel door er lichte druk op uit te oefenen (zie figuur). Indien met open deur het lampje niet brandt, kijk dan eerst of het soms los in de fitting zit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S2180SILV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S2180SILV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag