Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S2142-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S2142-5I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S2142-5I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S2142-5I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S2142-5I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2228 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S2142-5I (540 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S2142-5I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economischen milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als. . . ". Als deze aanwijzingen niet voldoende informatie bieden staat onze klantendienst u te allen tijde ter beschikking. Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier wie ecologisch denkt, handelt ook zo . . . 26 Inhoud Veiligheid . . 49 27 Veiligheid De veiligheid van onze koelapparaten voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. [. . . ] Breng, onder lichte druk, het dekseltje (D) aan. D D723 C Breng de afdichtstopsels (B) in de gaten in de deklijsten aan. B D726 34 Onderdelen A, B, C, D scheiden zoals u in de tekening ziet. A B C D PR266 Geleider (A) tegen de binnenkant van de kastdeur aan de boven- en onderkant houden volgens de tekening en de plaats van de buitenste gaten aangeven. Nadat u de gaten geboord heeft de geleider met de bijgeleverde schroeven vastzetten. 50mm A 20 m m PR166 Afdekking (C) op geleider (A) vastklikken. A C PR33 35 De deur van het apparaat en die van de kast met een hoek van ongeveer 90 openen. Plaats het ijzer opnieuw op de geleider en bevestig het met de bijgeleverde schroeven. 8mm A B PR167 Voor het rechtstellen van de kastdeur kunt u gebruik maken van de langwerpige gaten. Tenslotte dient u te controleren of de deur van het apparaat goed sluit. PR168 Afdekking (D) op geleider (B) vastklikken. B D PR167/1 36 Indien de kast lateraal bevestigd wordt aan hat meubel, schroef de schroeven van het profiel (D) los en plaats dat volgens Figuur. Plaats het dekseltje (E). D E D734 Voor ingebruikname Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie Hoofdstuk Reiniging en onderhoud). Elektrische aansluiting Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften genstalleerde beschermcontactdoos vereist. De contactdoos moet zodanig worden genstalleerd, dat de steker altijd uit de contactdoos kan worden getrokken. Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk is, dient een maatregel in de elektrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. zekering, beveiligingsschakelaar, aardlekschakelaar of dergelijke met een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm). Voor ingebruikneming op het merk en typeaanduidingsplaatje van het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan. Enkele belangrijke tips: Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de glazen plaat boven de groentelade geplaatst. Gekookt voedsel, koude schotels enz. : kunnen, goed afgedekt, op elk rooster geplaatst worden. Of de hoogste of de laagste waarde van de aangegeven opslagtijd geldt, hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en de behandeling voorafgaand aan het invriezen. Voor levensmiddelen met een hoog vetgehalte geldt altijd de laagste waarde. Door de meegeleverde schuifjes op de laden te steken kan aangegeven worden welke levensmiddelen in welk vak opgeslagen liggen. Ontdooiing van het toestel Het ontdooien van de koelruimte Als de compressor loopt vormt zich op de achterwand van de koelruimte een rijplaag. Deze laag wordt automatisch verwijderd, wanneer de compressor stilstaat. Het dooiwater wordt in een gootje in de achterwand van de koelruimte opgevangen en via een afvoeropening naar een verzamelbak boven de compressor gevoerd, alwaar het verdampt. Het ontdooien van de vriesruimte In het vriesvak slaat het vocht dat ontstaat tijdens de werking van het apparaat en tijdens het openen van de deur neer. Deze dient regelmatig verwijderd 42 te worden met behulp van de speciale kunststof schraper die bij het apparaat geleverd wordt. Een dikke rijplaag in de vriesruimte betekent een hoger energie verbruik. Dit kunt u het beste doen, wanneer de vriesruimte leeg of slechts voor een klein deel gevuld is. Verwijder de diepvriesproducten, wikkel ze in enkele lagen krantenpapier en bewaar ze op een koele plaats. Schakel het apparaat uit en haal de steker uit de contactdoos of schakel de veiligheidszekering uit of draai deze los. Steek de kunststofschraper in de opening onder de vries-ruimte en plaats daar een schaaltje of teiltje onder. [. . . ] Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan voor de gebruiker. Wend u bij reparatie tot onze klantendienst. Storing Mogelijke oorzaken Apparaat is niet aangezet. Zekering controleren, eventueel vernieuwen Storingen in het lichtnet door Uw elektrovakman laten verhelpen. Stopcontact is kapot. Apparaat koelt te sterk. Temperatuur is te laag inge- Temperatuurregelaar tijsteld. Deur slechts zo lang open laten als nodig is. De levensmiddelen zijn te warm. In de laatste 24 uur zijn gro- Temperatuurregelaar op een tere hoeveelheden warme koudere stand zetten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S2142-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S2142-5I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag