Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S2142-4E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S2142-4E. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S2142-4E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S2142-4E te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S2142-4E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2228 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S2142-4E (2328 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S2142-4E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . 18 Gedrukt op kringlooppapier WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instruktieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instruktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of invriezen van eet- of drinkbare produkten. [. . . ] Het apparaat moet niet weggegooid worden samen met het huisvuil of met gesloopte apparaten. Vermijden dat het koelcircuit wordt beschadigd, vooral aan de achterkant in de zone van de warmtewisselaar. Inlichtingen over ophaaldiensten kunnen worden verschaft door de gemeentelijke autoriteiten. Heel goed oppassen, tijdens het verplaatsen, dat de delen van het koelcircuit niet zodanig worden beschadigd, dat de koelvloeistof naar buiten zou kunnen lekken. Plaats het apparaat niet in de nabijheid van een centrale verwarming of een gasfornuis. Zorg dat er voldoende lucht aan de achterkant van het apparaat kan cirkuleren. Alléén voor diepvrieskasten (uitgezonderd ingebouwde): het apparaat kan zeer goed in de kelder geplaatst worden. 19 INSTALLATIE Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. 2 Plaats van opstelling Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz. De beste resultaten worden bereikt met een ruimtetemperatuur tussen +18°C en +43°C (TKlasse); +18°C en +38°C (ST-Klasse); +16°C en +32°C (N-Klasse); +10°C en +32°C (SN-Klasse). Wilt u dat bespoedigen, dan kunt u het rubber warm maken met een föhn. PR228 D548 Fig. 6 21 HET GEBRUIK Inbedrijfname en temperatuurinstelling Steek de steker in de wandkontaktdoos, open de deur van de koeler en draai de temperatuurregelaar uit de stand «O» in de gewenste stand; dat zal aanvankelijk de positie tussen 2 en 4 zijn. Mogelijk vindt u, na verloop van een paar dagen, de koelertemperatuur wat te koud; draai de knop dan naar een lager cijfer. Indien u snel een grote hoeveelheid flesjes wilt koelen, draai dan tijdelijk de knop naar een hoog cijfer; vergeet echter niet de knop naar de voor u gebruikelijke stand terug te draaien zodra de flesjes koud genoeg zijn. De werking van de kast kan geheel gestopt worden door knop in de stand «O» te draaien. De indeling van de koeler Het verplaatsen van de platen De platen zijn naar verschillende hoogten verplaatsbaar. Om de ruimte beter te benutten, kunt u de voorste platen over de achterste plaatsen (Fig. 7 Het gebruik van de koeler Gekookt voedsel, gesneden vleeswaren, moes en dergelijke goed afdichten of bedekken; plaats ze willekeurig. Groente en fruit goed schoon en droog maken; leg het in de groenteladen. Bewaar boter en kaas in gesloten koeldozen in de deur of verpak het strak in aluminium folie. Verpak vers vlees of vis in plastic folie (speciaal folie ten behoeve van het verpakken van levensmiddelen) en leg het op de glasplaat. Bewaar vlees of vis niet langer dan één à twee dagen in de koeler. [. . . ] Het dooiwater wordt in een bak, die zich aan de achterkant van het apparaat bevindt, opgevangen, en vervolgens verdampt door de kompressorwarmte. Kontroleer regelmatig het afvoergaatje op verstopping, teneinde te voorkomen dat de bak overloopt. Zo nodig doorprikken met het staafje, wat zich reeds in het gaatje bevindt. 10 Laat de deur open en plaats een bakje vol warm water in het vak (let op een karton eronder te leggen) om het ontdooiproces te versnellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S2142-4E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S2142-4E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag