Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S2142-1E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S2142-1E. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S2142-1E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S2142-1E te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S2142-1E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2228 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S2142-1E (2328 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S2142-1E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economischen milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als. . . ". Als deze aanwijzingen niet voldoende informatie bieden staat onze klantendienst u te allen tijde ter beschikking. Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier wie ecologisch denkt, handelt ook zo . . . 22 Inhoud Veiligheid. 42 23 Veiligheid De veiligheid van onze koelapparaten voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. [. . . ] Verwijder de twee beschermdopjes van de gaatjes voor de scharnierpinnen en monteer ze aan de andere kant. Keer de onderscharnierplaat 180 om en monteer hem, samen met stift en voetje op de nieuwe plaats. Aan de andere kant van de deur bevestigen nadat u de dopjes met een priem doorgeprikt heeft. De vrijgekomen gaatjes afsluiten met de bijgeleverde dopjes; deze vindt u in het zakje van de documentatie. Belangrijk Na het omkeren van de deurdraairichting moet u controleren of het deurrubber rondom goed op de sponning sluit. 7. F 8. H PR24 29 een koud vertrek (in de winter) kan het gebeuren dat dat niet het geval is. Wilt u dat bespoedigen, dan kunt u het rubber warm maken met een fshn. PR228 Voor ingebruikname Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie Hoofdstuk Reiniging en Onderhoud). Elektrische aansluiting Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften genstalleerde beschermcontactdoos vereist. De contactdoos moet zodanig worden genstalleerd, dat de steker altijd uit de contactdoos kan worden getrokken. Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk is, dient een maatregel in de elektrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. zekering, beveiligingsschakelaar, aardlekschakelaar of dergelijke met een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm). Voor ingebruikneming op het merk en typeaanduidingsplaatje van het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan. Een eventueel vastgevroren ijsbakje in geen geval met spitse of scherpe voorwerpen losmaken. Gebruik de bijgevoegde ijsschraper. 34 Ontdooiing van het toestel Het ontdooien van de koelruimte Het ontdooien van de koelkast heeft automatisch plaats elke keer dat de compressor stopt. Het dooiwater wordt via een afvoerkanaaltje opgevangen in een bakje dat zich aan de achterkant van het apparaat boven de compressor bevindt. Wij raden u aan het gaatje in het afvoerkanaal regelmatig D037 schoon te maken, teneinde te voorkomen dat het dooiwater de levensmiddelen nat maakt. Gebruik voor het doorprikken het staafje dat zich in het gaatje bevindt. Het ontdooien van de vriesruimte In het vriesvak dient u echter de rijp te verwijderen, wanneer deze een laag van circa 4 mm vormt. Gebruik hiervoor de meegeleverde plastic spatel. Voor het uitvoeren van deze handeling hoeft u het aparaat niet uit te schakelen of het vriesvak leeg te maken. Wanneer zich een dikke laag ijs gevormd heeft, dient u het gehele apparaat te ontdooien. draai de thermostaaaknop op 0 of trek de steker uit het stopcontact; omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; laat de deur openstaan en plaats een teiltje op het hoogste rek van het koelkastvak onder het afvoergaatje, open het dekseltje van de afvoer. 2. 3. PR116 4. droog na het ontdooien het vriesvak zorgvuldig en sluit het gaatje weer af met het dekseltje; 35 5. 6. bewaar de schraper zodat u hem opnieuw kunt gebruiken; draai de thermostaatknop in de gewenste stand of steek de steker weer in het stopcontact. Belangrijk Gebruik voor het verwijderen van de rijp nooit metalen voorwerpen; u zou uw koelkast kunnen beschadigen. Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het ontdooiproces te versnellen die niet door de fabrikant zijn aangegeven. Temperatuurstijging van diepvriesproducten kan hun houdbaarheidsduur verkorten. Apparaat uitzetten Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt: 1. [. . . ] Reparaties aan het koelapparaat mogen alleen door geschoold personeel uitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan voor de gebruiker. Wend u bij reparatie tot onze klantendienst. Storing Mogelijke oorzaken Apparaat is niet aangezet. Zekering controleren, eventueel vernieuwen Storingen in het lichtnet door Uw elektrovakman laten verhelpen. Stopcontact is kapot. 38 Apparaat koelt te sterk. Temperatuur is te laag inge- Temperatuurregelaar tijsteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S2142-1E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S2142-1E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag