Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S214-6DT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S214-6DT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S214-6DT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S214-6DT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S214-6DT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (190 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S214-6DT (185 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S214-6DT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] pagina's met afbeeldingen kunt u uitklappen, zodat u tekst en afbeeldingen met elkaar kunt vergelijken. Verwijderen van het plakband De toesteldeuren zijn d. m. v. Eventuele resten van plakband kunt u met wasbenzine verwijderen. Industrieel gebruik Indien u deze huishoud-koelautomaat voor industriële doeleinden of voor andere doeleinden dan het koelen van levensmiddelen en dranken wilt gebruiken, dient u de daarvoor geldende wettelijke bepalingen in acht te nemen. Informatie over de toestelverpakking Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieuonvriendelijk. Ze kunnen zonder gevaren bij het afval worden gezet en in een vuilverbrandingsinstallatie worden verbrand!Over de materialen: de kunststoffen kunnen hergebruikt worden en hebben de volgende aanduidingen: >PE< voor polyethyleen, bijv. [. . . ] Daardoor worden de voor koel- en vriesruimte noodzakelijke temperaturen snel bereikt. Na 3 tot 4 uur kunt u de draaiknop op een stand tussen 2 en 4 terugdraaien. Op de juiste wijze indelen Afb. 17 1 = boter, kaas 2 = eieren 3 = dranken, konserven 4 = konserven 5 = deegwaren, kant-en-klare gerechten, zuivelprodukten 6 = vlees, vleeswaren en vis 7 = groente en fruit 8 = bewaarvakken voor diepvriesprodukten en ijsblokjes 9 = vak voor invriezen en bewaren Uit veiligheidsoverwegingen (explosiegevaar!) mogen geen bussen of flessen met brandbaar gas, bijv spuitbussen, navultankjes voor aanstekers enz. , in de vriesruimte of in de koelruimte bewaard worden. Zijdelingse bevestiging Afb. 14 Op het middenstuk tussen de koelautomaat zijn links en rechts voor bevestigingsgaten (M) aangebracht (afb. Bevestigingsschroeven uitdraaien, hoeken op de meubelzijwanden schroeven, meubelzijwanden richten en schroeven vast aan het toestel draaien. Afdekkapjes (N) op de hoeken steken. In gebruik nemen en temperatuurregeling Afb. 15 en 16 (afhankelijk van het model) U steekt de steker van de koelautomaat in een volgens de voorschriften geïnstalleerde kontaktdoos met randaarde. De draaiknop voor inschakelen en temperatuurkeuze bevindt zich in de koelruimte rechts boven (A) (afb. De markering, waarop de draaiknop moet worden ingesteld, bevindt zich aan de bovenzijde van de thermostaatkap. Draaien in de richting van "1": verlichting aan, koelaggregaat aan, dit werkt dan automatisch. Stand "1" betekent: hoogste binnentemperatuur, warmste instelling. Stand "6" betekent: laagste binnentemperatuur, koudste instelling. Na het invriezen kunnen de diepvriesprodukten blijven liggen waar ze liggen. Als u nog meer gaat invriezen, moet u de reeds ingevroren levensmiddelen naar de bewaarvakken (8) (afb. 17) verplaatsen, zodat u weer ruimte heeft voor het invriezen van nieuwe levensmiddelen. Bewaren van diepvriesprodukten en met koude omgaan Na het invriezen worden de levensmiddelen bewaard bij een temperatuur van -18 °C of kouder. Bij het bewaren van kant-en-klare diepvriesprodukten dient u zich beslist aan de door de fabrikant opgegeven bewaartijd te houden. Let u erop, dat u alleen verpakte levensmiddelen in de vriesruimte bewaart, anders leidt de koude tot uitdroging. Niet in de vriesruimte horen koolzuurhoudende limonade, bier, wijn enz. , want als de inhoud bevriest kan de glazen fles knappen of zelfs uit elkaar springen. Er zou vocht in de elektrische delen terecht kunnen komen en hete stoom kan tot beschadigingen aan de kunststof onderdelen leiden. Let u erop, dat de afvoeropening van het dooiwateropvanggootje in de achterzijde van de koelruimte (afb. Bij verstopping kunt u de afvoeropening met behulp van een stukje ijzerdraad schoonmaken. Bepaalde organische oplosmiddelen tasten evenals etherische oliën (bijv. sap van citroen- of sinaasappelschillen, boterzuur) de kunststof onderdelen aan. [. . . ] Ga als volgt te werk: draai de thermostaatknop op «O» of trek de steker uit het stopkontakt; omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; laat de deur openstaan en schuif de schraper, als een verlenggootje, in de daarvoor bestemde opening. Plaats onder het gootje een schaaltje om het water op te vangen; droog na het ontdooien het vriesvak zorgvuldig; bewaar de schraper zodat u hem opnieuw kunt gebruiken; 12 NL Uitschakelen van het toestel Als het toestel voor langere tijd uitgeschakeld moet worden, moet het toestel spanningvrij worden gemaakt - steker uit de kontaktdoos trekken. Het toestel zorgvuldig reinigen en de deuren open laten staan om reukvorming te voorkomen. U kunt deze nummers het beste hieronder en voorop deze gebruiksaanwijzing noteren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S214-6DT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S214-6DT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag