Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S2042-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S2042-5I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S2042-5I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S2042-5I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S2042-5I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (540 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S2042-5I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economischen milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als. . . ". Als deze aanwijzingen niet voldoende informatie bieden staat onze klantendienst u te allen tijde ter beschikking. Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier wie ecologisch denkt, handelt ook zo . . . 24 Inhoud Veiligheid . 26 28 28 28 28 29 29 30 30 30 31 33 33 33 34 35 35 35 36 37 38 39 39 40 41 42 42 42 44 45 46 25 Veiligheid De veiligheid van onze koelapparaten voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. [. . . ] Dat doet u door met een schroevendraaier de stiften 1/4 naar links te draaien en ze vervolgens te verwijderen. Herplaats de stiften en draai ze vast door ze 1/4 naar rechts te draaien. Draai de stift van het bovenscharnier los en monteer haar aan de linkerkant. Plaats het middenscharnier in het onderste deel van de deur van de koelruimte; vergeet de sluitringetjes niet. Plaats het onderscharnier in het onderste deel van de deur van de vriesruimte. Monteer het plastic beschermdopje weer op het onderscharnier. 32 Beschrijving van het apparaat 1. Thermostaatknop Boter/kaas- vakjes met klepje Deurvakken Flessenrek Groente/Fruitladen Legvlakken Typeplaatje (bevindt zich in de koelkast) Lade voor diepvriesprodukten (bewaren en invriezen) Lade voor diepvriesprodukten (alleen bewaren) 1 2 3 6 7 5 8 9 4 AEG080 Voor ingebruikname Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie Hoofdstuk Reiniging en onderhoud). Elektrische aansluiting Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften genstalleerde beschermcontactdoos vereist. De contactdoos moet zodanig worden geinstalleerd, dat de steker altijd uit de contactdoos kan worden getrokken. Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk is, dient een maatregel in de elektrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. zekering, beveiligingsschakelaar, aardlekschakelaar of dergelijke met een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm). De temperaturen in koelruimte en vriesvak kunnen niet gescheiden geregeld worden. Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog alcoholpercentage kan in de vriesruimte gelegd worden. Alle levensmiddelen voor het invriezen luchtdicht verpakken, zodat ze niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de smaak niet op andere diepvriesproducten overgebracht wordt. hoeveelheid wilt invriezen, dan dient u drie uur voor het inbrengen van de levenssmiddelen de klimaatschakelaar in te schakelen. Daardoor heeft u een beter overzicht, wordt het lang openen van de deur voorkomen en wordt stroom bespaard. 1. 2. IJsbakje voor 3/4 met koud water vullen, in de vriesruimte plaatsen en laten bevriezen. Om de ijsblokjes los te maken het ijsbakje omdraaien of kort onder stromend water houden. Een eventueel vastgevroren ijsbakje in geen geval met spitse of scherpe voorwerpen losmaken. Gebruik de bijgevoegde ijsschraper. Ontdooiing van het toestel Het ontdooien van de koelruimte Als de compressor loopt vormt zich op de achterwand van de koelruimte een rijplaag. Deze laag wordt automatisch verwijderd, wanneer de compressor stilstaat. Het dooiwater wordt in een gootje in de achterwand van de koelruimte opgevangen en via een afvoeropening naar een verzamelbak boven de compressor gevoerd, alwaar het verdampt. Het ontdooien van de vriesruimte In het vriesvak slaat het vocht dat ontstaat tijdens de werking van het apparaat en tijdens het openen van de deur neer. Deze dient regelmatig verwijderd te worden met behulp van de speciale kunststof schraper die bij het apparaat geleverd wordt. [. . . ] Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan voor de gebruiker. Wend u bij reparatie tot onze klantendienst. Storing Mogelijke oorzaken Apparaat is niet aangezet. Zekering controleren, eventueel vernieuwen Storingen in het lichtnet door Uw elektrovakman laten verhelpen. Stopcontact is kapot. Apparaat koelt te sterk. Temperatuur is te laag inge- Temperatuurregelaar tijsteld. Deur slechts zo lang open laten als nodig is. De levensmiddelen zijn te warm. In de laatste 24 uur zijn gro- Temperatuurregelaar op een tere hoeveelheden warme koudere stand zetten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S2042-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S2042-5I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag