Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S2042-4E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S2042-4E. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S2042-4E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S2042-4E te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S2042-4E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2627 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S2042-4E (2749 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S2042-4E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Observez uniquement les indications qui correspondent à votre modèle. Indications de sécurité Conseils et recommandations Informations liées à la protection de l'environnement La notice d'utilisation contient des indications qui permettent de remédier soi-même à d'éventuels dérangements. Si ces indications ne suffisent pas, consultez le service après vente de votre magasin vendeur. Imprimé sur du papier protégeant l'environnement il ne suffit pas de penser écologique il faut agir en conséquence . . . 2 Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. [. . . ] Pour congeler dans les meilleures conditions: · Respectez le pouvoir de congelation de votre appareil, c'est-à-dire la quantité maximale de denrées fraîches que vous pouvez congeler par 24 heures. · Disposez les produits frais dans le compartiment supérieur. Après écoulement du temps nécessaire à la congélation (24 heures) répartissez les produits dans les autres tiroirs de manière à libérer le compartiment supérieur pour une prochaine opération de congélation. Evitez de procéder à la fabrication des glaçons pendant le temps de congélation (24 heures) et de placer les produits frais en contact avec les produits déjà congelés. 1. 2. 3. Voorzichtig!De in te vriezen levensmiddelen in de bovenste lade van het apparaat plaatsen. Niet-bevroren artikelen mogen niet in aanraking komen met reeds bevroren waren omdat anders de bevroren artikelen kunnen ontdooien. hoeveelheid wilt invriezen, dan dient u 24 uur van te voren de klimaatschakelaar in te drukken. Diepvriesartikelen het liefst naar soort apart in de laden leggen. Diepvrieskalender · De symbolen geven de diverse soorten diepvriesproducten aan. · De getallen geven voor iedere soort diepvriesproduct de bewaartijd in maanden aan. Of de hoogste of de laagste waarde van de aangegeven bewaartijd geldt, hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en de behandeling voorafgaand aan het invriezen. Voor levensmiddelen met een hoog vetgehalte geldt altijd de laagste waarde. Conservation des produits surgelés et congelés du commerce Pour une bonne conservation des produits surgelés et congelés, la température à l'intérieur du compartiment congélateur doit être maintenue égale ou inférieure à -18°C. · Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken door de inwerking van koude. Ze kunnen springen als de inhoud bevriest ­ bij koolzuurhoudende inhoud zelfs exploderen!Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog alcoholpercentage kan in de vriesruimte gelegd worden. · Alle levensmiddelen voor het invriezen luchtdicht verpakken, zodat ze niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de smaak niet op andere diepvriesproducten overgebracht wordt. 36 La fabrication des glaçons s'effectue dans le compartiment congélateur. Remplissez les bacs jusqu'aux trois quarts de leur hauteur, de manière à permettre l'expansion de la glace. Si votre eau est particulièrement riche en sels minéraux (calcaire notamment), remplissez vos bacs avec de l'eau minérale non gazeuse. Les bacs en matière plastique vous assurent un démoulage plus facile. Si toutefois vous désirez obtenir des glaçons plus rapidement, nous vous conseillons d'utiliser des bacs métalliques que vous trouverez dans le commerce. Démoulage des glaçons Le démoulage des bacs en matière plastique s'obtient par simple torsion. Si vous utilisez des bacs métalliques, passez-les sous l'eau froide pour en faciliter le démoulage. Ne décollez jamais les bacs à glaçons avec un couteau ou tout autre objet tranchant, vous risqueriez de détériorer irrémédiablement l'évaporateur. Accumulateurs de froid Votre appareil est équipé avec deux accumulateurs de froid. Il vous permet: · d'augmenteur l'autonomie de votre appareil en cas de coupure de courant, · de transporter des produits congelés ou surgelés, · de maintenir le froid au niveau le plus bas dans une glacière de pique nique, · de maintenir le froid dans les produits surgelés ou congelés durant la période de dégivrage. Calendrier de congélation · Les symboles qui figurent sur les tiroirs correspondent à différents types de produits congelés. [. . . ] · De stekker altijd aan de stekker zelf uit het stopcontact trekken, nooit aan het snoer. Garantie Conformément à la Législation en vigueur, votre Vendeur est tenu, lors de l'acte d'achat de votre appareil, de vous communiquer par écrit les conditions de garantie et sa mise en oeuvre appliquées sur celui-ci. Sous son entière initiative et responsabilité, votre Vendeur répondra à toutes vos questions concernant l'achat de votre appareil et les garanties qui y sont attachées. Service Conseil Consommateurs 43 avenue Félix Louat - BP 50142 60307 Senlis Cedex Tél. : 03 44 62 29 29 SAS au capital de 67 500 000 552 042 285 RCS SENLIS Bij storing · Als er een storing aan het apparaat optreedt eerst in de gebruiksaanwijzing kijken onder "Wat te doen als . . . ". Als de daar gegeven aanwijzingen niet verder helpen zelf niet verder aan het apparaat werken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S2042-4E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S2042-4E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag