Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1933-6I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1933-6I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S1933-6I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1933-6I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S1933-6I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (578 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S1933-6I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit symbool en nummeren voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. . . . . 3 2 Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden, vindt U aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen". [. . . ] GEWENSTE temperatuur betekent: De temperatuur die in de koelruimte moet heersen, kan op de op het display aanwezige temperaturen ingesteld worden. WERKELIJKE temperatuur betekent: De temperatuurindicatie geeft de temperatuur aan die op dat moment werkelijk in de koelruimte heerst. De WERKELIJKE temperatuur wordt door het branden van een lampje aangegeven. 818 17 75-00/1 17 Temperatuurindicatie De temperatuurindicatie kan meerdere soorten informatie aangeven. · Bij normaal gebruik wordt de temperatuur aangegeven die op dat moment in de koelruimte heerst (WERKELIJKE temperatuur), het betreffende lampje brandt. · Als de temperatuur in de koelruimte hoger is dan het indicatiebereik van de temperatuurindicatie, alle lampjes van de temperatuurindicatie zijn uit. · Als de temperatuur in de koelruimte lager is dan het indicatiebereik van de temperatuurindicatie, knippert het lampje voor de laagste indicatie (+2) verder. · Tijdens de temperatuurinstelling wordt de op de moment ingestelde temperatuur knipperend aangegeven (GEWENSTE temperatuur). · Als er een storing in het apparaat zit waardoor de temperatuur niet meer vastgelegd kan worden, knipperen alle lampjes van de temperatuurindicatie. Voor ingebruikneming 1 Laat het apparaat, voordat u het op het elektriciteitsnet aansluit en voor de eerste ingebruikname, 30 minuten staan, als het rechtop vervoerd is. Als het liggend vervoerd is, moet het apparaat voor ingebruikname eerst 4 uur staan, zodat de olie naar de compressor kan terugstromen. Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Ingebruikneming 0 1. Gewenste temperatuur instellen (zie hoofdstuk "Temperatuur instellen"). 3 18 Aangezien de bewaartemperatuur in de koelruimte snel bereikt wordt, kunnen direct na inschakeling producten opgeborgen worden. 818 17 75-00/1 Temperatuur instellen 0 1. Dit dient altijd op die plaats te zitten zodat fruit en groenten langer fris blijven. Daartoe het legvlak zover naar voren trekken tot het naar boven of onderen bewogen kan worden en eruit gehaald kan worden. Om de legvlakken op een andere hoogte te zetten in omgekeerde volgorde te werk gaan. De voorste helft van het tweedelige legvlak eruit halen en op een andere hoogte erin schuiven. Hierdoor wordt ruimte gewonnen om op het daaronder gelegen legvlak grote verpakkingen te plaatsen. Variabele binnendeur Naargelang de behoefte kunnen de deurvakken er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden. Groente- en fruitbak De groente- en fruitbak kan d. m. v. Het grote scheidingswandje naar keuze in het midden of links in de groente- en fruitbak zetten. 818 17 75-00/1 21 Interieur 2. Als het grote scheidingswandje in het midden staat, het kleine scheidingswandje in het midden of achter in de rechter helft zetten. 3 Het ventilatierooster boven de groente- en fruitbak zorgt voor een betere luchtcirculatie en daardoor voor een langere houdbaarheid van de levensmiddelen. Flessenrek Flessen met de flessenhals naar voren in het vak leggen. Let op: Alleen ongeopende flessen horizontaal neerleggen. Om aangebroken flessen op te bergen kan het flessenrek schuin opgesteld worden. Trek daartoe het flessenrek zover naar voren tot het naar boven gedraaid kan worden en schuif dan het voorste vak in het volgend hogere niveau. Flessenhouder (niet bij alle modellen) Bij enkele modellen bevindt zich in het flessenvak een flessenhouder. Hij dient als bescherming tegen het omvallen van losse flessen en kan aan de zijkant verschoven worden worden. 22 818 17 75-00/1 Juiste manier van bewaren In de koelruimte heersen verschillende temperaturen. Het koudst is het op de onderste legvlakken boven de fruit- en groenteladen. [. . . ] · Zoemen Zodra de compressor werkt, is een zoemgeluid te horen. · Borrelen/kabbelen Als koelvloeistof door dunne buisjes stroomt, is een borrelend of kabbelend geluid te horen. Ook na het uitschakelen van de compressor is dit geluid nog korte tijd te horen. Doel, normen, richtlijnen Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt. Bij de fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn volgens de Duitse wet op de veiligheid van toestellen (GSG), de Duitse voorschriften ter voorkoming van ongevallen bij koude-installaties (VBG 20) en de bepalingen van de vereiniging van Duitse elektrotechnici (VDE). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S1933-6I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S1933-6I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag