Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1855-6KS+

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1855-6KS+. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S1855-6KS+ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1855-6KS+ te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S1855-6KS+ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (35 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S1855-6KS+

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] s Alléén voor diepvrieskasten (uitgezonderd ingebouwde): het apparaat kan zeer goed in de kelder geplaatst worden. ijsmachines) nooit in de kast. s Onderhoud / Reparatie s s s s Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer, ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. Het betreffende stopcontact dient, ook na eventuele onder- of inbouw, gemakkelijk bereikbaar te zijn. Werkzaamheden welke door personen zonder de noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel tot gevolg hebben. [. . . ] Attentie: zorg ervoor dat de ventilatieopeningen tijdens gebruik niet worden afgedekt. Plaats het apparaat met z'n achterkant zo dicht mogelijk bij een muur. Hiermee voorkomt u verbrandingsletsel door aanraking van hete tot zeer hete delen. Afhankelijk van de wijze van transport kan olie vanuit de compressor in het koelcircuit gevloeid zijn. Wacht, na het plaatsen van het apparaat, ten minste een half uur alvorens de stekker in het stopcontact te steken. Daarmee geeft u de olie de gelegenheid in de compressor terug te vloeien. Apparaten welke van een absorptieunit voorzien zijn kunnen direct in bedrijf genomen worden. Controleer circa 24 uur na het in bedrijf stellen of het apparaat naar behoren werkt. Milieubescherming s s Belangrijk: Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in de isolatie, geen ozononvriendelijke stoffen. Het apparaat moet niet weggegooid worden samen met het huisvuil of met gesloopte apparaten. Vermijden dat het koelcircuit wordt beschadigd, vooral aan de achterkant in de zone van de warmtewisselaar. Inlichtingen over ophaaldiensten kunnen worden verschaft door de gemeentelijke autoriteiten. De materialen in dit apparaat die voorzien zijn van het symbool zijn geschikt voor recycling. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT Botervak Deurvak met beugel Flessenrek Opening luchtafvoer Luchttoever filter Groentenlade Levensmiddelen rekken Thermostaat 26 GEBRUIK Reiniging van de binnenkant Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. verwijder het losse deel door er lichte druk op uit te oefenen (zie figuur). Indien met open deur het lampje niet brandt, kijk dan eerst of het soms los in de fitting zit. Als het lampje dan nog niet brandt, vervang het dan door een lampje met hetzelfde vermogen. Het vermogen is op het afschermkapje aangegeven. D411 29 STORINGEN Indien het apparaat niet goed funktioneert, kontroleer dan: Storing Apparaat wrkt niet. Verhelpen - Apparaat is niet aangezet; apparaat aanzetten. - Stekker zit niety in het stop-contact of zit los; stekker in stop contact teken. - Zekering is los of kapot; zekering controleren, eventueel vernieuwen. - Stopcontact is kapot; storingen in het lichtnet door Uw electrovakman laten verhelpen. - Temperatuur is te laag ingesteld; temperatuurregelaar tijdelijk op een hogere stand zetten. - Temperatuur is niet juist ingesteld; zie hoofdstuck "Ingestbruikname". - Deur heeft te lang opengestaan; deur slechtszo lang open laten als notig is. - In de laatste 24 uur zijn grotere hoeveelheden warme levensmiddelen opgeslagen; temperatuurregelaar op een koudere stand zetten. [. . . ] Draai het bovenscharnier (1) los en ondersteun de deur zodat hij niet valt; 2. de doppen (3) uit de gaten (F) verwijderen en in de gaten (F1) aan de tegenovergestelde kant steken. het bovenscharnier (1) aan de onderkant van de tegenovergestelde zijde monteren (positie A); 5. de pin van het gedemonteerde onderscharnier (2) steken in het bovengat (G) van de deur en vervolgens het scharnier bovenaan bevestigen in positie (B). D326 Het zijpaneel aan de achterkant bevestigen met de bijgeleverde beugeltjes. POVEN SUPER. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S1855-6KS+

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S1855-6KS+ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag