Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1765-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1765-5I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S1765-5I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1765-5I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S1765-5I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (540 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S1765-5I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit symbool en nummeren voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. . . . . 3 2 Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden, vindt U aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen". [. . . ] Inbouwmogelijkheid 2: Ook zonder ventilatie-opening in de meubelsokkel is het gebruik van E-toestellen mogelijk. De frisse lucht die onder het toestel kan binnenkomen, is voldoende voor de beluchting. Funktie en levensduur van het toestel worden niet nadelig beïnvloed. 200 cm2) aan de achterzijde van het meubel naar boven weg kun125 Opstellen nen. Bij beluchting zonder sokkelopening kunnen echter afwijkingen in het energieverbruik t. o. v. Om het funktioneren van het toestel niet nadelig te beïnvloeden, ventilatie-openingen niet afdekken of blokkeren. Inbouw Zie meegeleverde montage-aanwijzing. Kontroleer na het inbouwen van het toestel, vooral na overzetten van het deurscharnier, of de deurafdichting rondom goed afdicht. Een ondichte deurafdichting kan tot versterkte rijpvorming en daardoor tot hoger energieverbruik leiden (zie ook hoofdstuk , , Wat de doen als . . . "). Electrische aansluiting Voor de electrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerde beschermcontactdoos vereist. Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk is, dient een maatregel in de electrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. zekering, beveiligingsschakelaar, aardlekschakelaar of dergelijke met een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm). Daarom moet de temperatuurregelaar-instelling eventueel aan de omstandigheden van dat moment aangepast worden. 128 Tips m. b. t. Voor het omzetten het deurvak met de variabele box naar boven uit de houders in de deur tillen en de beugel uit de geleider onder het deurvak uitnemen. De variabele box kan in de koelruimte aan de zijkant van een legvlak gehangen worden: 0 1. Trek daartoe het legvlak zo ver naar voren tot het naar boven of naar beneden weggedraaid en er uit gehaald kan worden. De beugel aan het verloop van het legvlak hangen en het vak weer in de geleidingen schuiven. Flessenhouder (niet bij alle modellen) Sommige modellen hebben een flessenhouder. Hij dient als bescherming tegen het omvallen van losse flessen en kan aan de zijkant verschoven worden worden. 132 Juist opslaan In de koelruimte heersen, fysisch bepaald, diverse temperaturen. Waar in de koelruimte de juiste temperatuur heerst voor de diverse soorten levensmiddelen laat het voorbeeld hiernaast zien. Tip: Levensmiddel dienen altijd afgedekt of verpakt in de koelruimte gezet te worden om uitdrogen en geur- of smaakoverdracht op andere artikelen te voorkomen. Voor het verpakken zijn geschikt: ­ Vershoudzakken en -folien van polyethyleen; ­ Plastic dozen met deksel; ­ Speciale kappen van plastic met elastieken band; ­ aluminiumfolie. Ontdooien De koelruimte wordt automatisch ontdooid De achterwand van de koelruimte wordt met rijp bedekt als de compressor loopt en ontdooit weer als de compressor stilstaat. Het dooiwater wordt in het afvoergootje aan de achterwand van de koelruimte opgevangen, door het afvoergat naar een bakje aan de motorkompressor gevoerd en verdampt daar. Het dooiwaterafvoergat moet regelmatig worden gereinigd (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). 133 Reiniging en onderhoud Om hygiënische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met toebehoren geregeld gereinigd te worden. 1 Waarschuwing!· Het apparaat mag tijden het schoonmaken niet op het electriciteitsnet aangesloten zijn. [. . . ] de compressor niet direct. Water op de bodem van de Ontdooiwaterafvoer is ver- Zie hoofdstuk "Reiniging koelruimte of op de planstopt. Voor het verwisselen van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen c. q. Om het apparaat uit te zetten de temperatuurregelaar op stand "0" draaien. Voor het verwisselen van de lamp de kruiskopschroef eruit draaien en de lampbehuizing afnemen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S1765-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S1765-5I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag