Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S176-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S176-5I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S176-5I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S176-5I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S176-5I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (540 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S176-5I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - Ceci est normal, il ne s'agit pas d'un dérangement; le compresseur se met en marche de lui même au bout d'un certain temps. Weggooien van verpakkingsmateriaal ¥ De materialen in dit apparaat die voorzien zijn van het symbool zijn geschikt voor recycling. >PE<=polyethyleen >PS<=schuimpolystyrol >PP<=polypropyleen De kartonnen delen zijn van oud papier gemaakt en moeten ook weer in een container voor oud papier gedeponeerd worden. Weggooien van oude apparaten Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. [. . . ] Reparaties welke door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of invriezen van eet- of drinkbare producten. Volg de raadgevingen van de fabrikant op met betrekking tot waar en hoe u spijzen en dranken bewaart of invriest. Ontdooide diepvriesproduc-ten mogen, om gezondheidsredenen, niet wederom ingevroren worden. de vriezende binnenwanden of -vlakken in het apparaat bevatten koelmiddel. Plaats geen scherpe voorwerpen tegen zo'n wand of vlak en schraap evenmin met metalen voorwerpen rijp of ijs af. Lekkage kan het gevolg zijn, hetgeen een onherstelbare schade aan het apparaat en bederf van de levensmiddelen veroorzaakt. Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het ontdooiproces te versnellen die niet door de fabrikant zijn aangegeven. Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het apparaat schoon te maken; dit zou het apparaat kunnen beschadigen. Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in het vriesvak, het vriesgedeelte of de vriezer; de blikjes of flesjes kunnen door bevriezing van de inhoud exploderen. Belangrijk: Als de voedingskabel beschadigd raakt, moet de kabel, eventueel met stekers, vervangen worden; deze onderdelen zijn verkrijgbaar bij de fabrikant of het servicecentrum. Voor een goede schoonmaakbeurt kan het bovenste deurvakje verwijderd worden door het in de richting van de pijl (zie Fig. Vlees (alle soorten): wordt in plàstic zakjes op de glazen plaat boven de groentelade geplaatst. Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de lucht te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard of in plastic- of alluminiumfolie verpakt. Neem voor iedere handeling altijd eerst de steker uit de wandkontaktdoos. Belangrijk Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in het koelcircuit; onderhoud en bijvulling dient daarom uitsluitend door door de fabrikant bevoegd personeel uitgevoerd te worden. Het ijs dat zich op de achterwand van het koeldeel vastzet wordt telkens als de kompressormotor stilstaat automatisch ontdooid. Het dooiwater wordt via een speciale goot naar een verzamelbak aan de onderkant van het apparaat gevoerd, waar het vervolgens uit verdampt. Wij adviseren u het afvoergaatje (F) dat zich onder de groentelade bevindt van tijd tot tijd van het dooiwater te ontdoen. U kunt dit doen door de groentelade eruit te halen en het speciale "reinigingsstaafje" (P) dat bij het apparaat inbegrepen is te gebruiken om het gaatje door te prikken. Op die manier voorkomt u dat het vak waar de groentelade inzit volloopt met water. Het apparaat is voorzien van een vastgeklikt filter (1) en van een luchtafvoer (2) op het ventilatierooster, die regelmatig schoongemaakt moeten worden zodat een goede ventilatie aan de achterzijde gegarandeerd wordt en het apparaat optimaal kan functioneren. [. . . ] De pin van het gedemonteerde onderscharnier (2) steken in het bovengat (G) van de deur en vervolgens het scharnier bovenaan bevestigen in positie (B). Schuif het apparaat in de nis met de zijkant waar de deur opent, tegen de wand van de nis. De afmetingen van de nis moeten overeenkomen met de afmetingen uit de tekening. Het apparaat is voorzien van verstelbare voeten; u brengt het apparaat op de gewenste hoogte (max. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S176-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S176-5I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag