Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1742-4TK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1742-4TK. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S1742-4TK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1742-4TK te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S1742-4TK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (728 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S1742-4TK (738 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S1742-4TK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dergelijke stoffen kunnen exploderen en lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken. · Voorkom dat het koelsysteem aan de achterkant en aan de binnenkant van de kast met scherpe voorwerpen in aanraking komt. Als er lekkage in het koelsysteem optreedt, kan het apparaat onherstelbaar worden beschadigd en kunnen de levensmiddelen bederven. · Bewaar geen flessen met koolzuurhoudende NL dranken in het vriesvak. [. . . ] Flessen-- en blikjeshouder De flessen-- en blikjeshouder is zijdelings verplaatsbaar zodat het mogelijk is de blikjes en flessen flexibel voor het rooster te plaatsen. Om de zijdelingse verplaatsing van de houder te vergemakkelijken, moet u de houder naar achteren drukken. Om een blik of fles af te koelen moet het product midden voor het rooster geplaatst zijn voor het beste koeleffect. De flessensteun kunt u uitklappen wanneer er een grote fles gekoeld moet worden. Voor een beschrijving van het starten en stoppen van de functie zie het hoofdstuk Snelkoelen (Action Cool/Quick Chill). Verwijderen van flessen-- en blikjeshouder Haak de snelkoelplank met de houder uit de kast. Om de houder van de plank los te maken moet u de haken die om de achterkant van de plank zitten naar buiten toe buigen. Handige tips Energiespaaradviezen · Kies de plaats van de kast met zorg. Het stroomverbruik van de kast kan aanzienlijk afnemen als een goede plaats is gekozen. Voorkom dat de kast te vaak wordt geopend en de deur te lang open blijft staan. Dooi ingevroren levensmiddelen in de koelkast af; de afgegeven koude komt in de koelkast goed van pas. Reinig de compressor en het koelsysteem aan de achterkant van de koelkast ongeveer eenmaal per jaar met een stofzuiger. Laat warme levensmiddelen volledig afkoelen voordat u ze in de koelkast zet. Er loopt water in de koelkast. Er ligt water op de vloer. De compressor is continu in bedrijf. Stel een hogere temperatuur in. Controleer of de deur goed gesloten is en of de isolatiestrip schoon en heel is. De kast werkt niet. elektrisch apparaat op het stopcontact aan. ) De zekering is doorgebrand. Er is een stromend geluid hoorbaar wanneer de koelvloeistof door het koelsysteem wordt gepompt. Er is een klikgeluid van de thermostaat hoorbaar wanneer de compressor wordt in-- of uitgeschakeld. Als u denkt dat de geluidssterkte niet goed is: Verbuig de leidingen aan de achterzijde van de kast voorzichtig, zodat ze niet met elkaar in aanraking komen. Als de afstandskussens (tussen de kastwand en de leidingen) losraken, zet u ze weer vast. Voer de aanwijzingen van hoofdstuk "De kast Installeren" zorgvuldig uit. GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden. ALGEMENE GARANTIEBEPALINGEN 1 De fabrikant verleent een jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal-- en/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. 1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar. [. . . ] 0172 -- 468 400 Fax 0172 -- 468 376 Installeren Uitpakken Pak de kast uit en controleer of de kast in goede staat is en tijdens het transport niet beschadigd is. Licht onmiddellijk uw leverancier in als de kast tijdens transport beschadigd is. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het gemeentehuis van uw gemeente of bij uw leverancier. Electrolux 818 18 49-01/2 60 De transportsteunen verwijderen Verwijder het plakband en de transportsteunen van · de deurscharnieren · de binnenkant van de deurscharnieren · de rekken Verwijder de transportsteun van de glasplaat door de steun langs de rand van de plaat zo ver mogelijk naar voren te drukken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S1742-4TK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S1742-4TK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag