Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1700-8I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1700-8I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S1700-8I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1700-8I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S1700-8I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1119 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S1700-8I (281 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S1700-8I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij inwerking van elektromagnetische storingen van buitenaf kunnen in enkele ge-vallen voorbijgaande toerentalschommelingen optreden. Onderdelen welke niet vermeld worden, kunnen het beste door de AEG servicedienst verwisseld worden (zie Serviceadressen). [. . . ] SYMBOLEN Graag instructies zorgvuldig doorlezen vóórdat u de machine in gebruik neemt. Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60745. 1, 5 m/s2 WAARSCHUWING De in deze aanwijzingen vermelde trillingsdruk is gemeten volgens een in EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking van apparaten. Hij is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting. De aangegeven trillingsdruk geldt voor de meest gebruikelijke toepassingen van het elektrische apparaat. Wanneer het elektrische gereedschap echter voor andere doeleinden, met andere dan de voorgeschreven hulpstukken gebruikt of niet naar behoren onderhouden wordt, kan de trillingsdruk afwijken. Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker uit de kontaktdoos trekken. Gescheurde zaagbladen of welke van vorm veranderd zijn, mogen niet gebruikt worden. Insteekzagen is alleen in zachte materialen (hout, lichte bouwstoffen voor wanden) mogelijk. Bij hardere materialen (metalen) moet een boring overeenkomstig de grootte van het zaagblad aangebracht worden. Het gedurende het werken vrijkomende stof is doorgaans schadelijk voor de gezondheid en mag niet met het lichaam in aanraking komen. vOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM De decoupeerzaag zaagt hout , kunststof en metaal. [. . . ] Men kan ermee rechtzagen, verstekzagen, bochten zagen en insteekzagen. Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S1700-8I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S1700-8I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag