Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1659-6E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1659-6E. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S1659-6E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1659-6E te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S1659-6E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (191 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S1659-6E (198 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S1659-6E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats geen zware voorwerpen of het koel/vriesapparaat zelf op het aansluitsnoer. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken, vooral niet als het koel/vriesapparaat uit de nis wordt getrokken. - Schade aan het snoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken. - Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door onze service-afdeling of door een erkend installateur. [. . . ] Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het apparaat, tenzij ze door de fabrikant worden geadviseerd. Als u zich niet aan deze aanwijzingen houdt, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Wacht ten minste 4 uur voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor. Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Verwijder de veiligheidselementen die gebruikt worden bij het transport. Draai de thermostaatknop, rechtsom uit de stand <O> (STOP-stand). Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: de kamertemperatuur; de frequentie waarmee de deuren geopend worden; de hoeveelheid levensmiddelen in de kast; de plaats van het apparaat. Om de opslag van voedselverpakkingen van verschillende afmetingen te kunnen ondersteunen, kunnen de legplateaus op verschillende hoogten worden geplaatst. Om een intern legplateau te verwijderen, trekt u het naar voren totdat het kan worden opgetild of gekanteld en worden verwijderd. Om het plateau op een andere hoogte terug te plaatsen, doet u hetzelfde in omgekeerde volgorde. Voor beter gebruik van ruimte kunnen de voorste helften van de plateaus over de achterste liggen. Als u de levensmiddelen uit de koelruimte haalt, scheurt het papier en dat kan tot verstopping van het afvoergootje leiden. Het is niet abnormaal als er na het ontdooien kleine restjes ijs en rijp op de achterkant van de koelruimte achterblijven. Aanbevolen wordt om de binnenkant van de koelkast om de 3-4 weken schoon te maken. Sluit eerst de stroom af en was dan het apparaat met lauwwarm water en veeg hem droog. Aanbevolen wordt om stof en vuil dat zich heeft opgehoopt aan de achterkant van de koelkast en de condensor te verwijderen en de verdampingsbak boven op de compressor een of twee maal per jaar schoon te maken. Als de koelkast niet in gebruik is Voer als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt de volgende stappen uit: Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer. Laat de koelkast ontdooien en maak hem schoon zoals eerder beschreven. Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje met hetzelfde vermogen (het maximumvermogen is vermeld op de afdekking van het lampje). Sommige problemen kunnen gemakkelijk verholpen worden voordat u de Technische Service belt. volg de onderstaande instructies: PROBLEEM De deur sluit niet OPLOSSING Het gewicht is groter dan de opslaglimiet van de deur aan kan, dus verspreid het gewicht gelijkmatiger of haal producten weg. Verdeel de voedselproducten zodat koude lucht eromheen kan circuleren. [. . . ] De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linkerkant in het apparaat. Behandel het apparaat uiterst voorzichtig om geen schade aan de koeleenheid te veroorzaken met mogelijk vloeistoflekkage. Tijdens normale bediening worden de condensor en compressor aan de achterkant van het apparaat erg heet. Zorg er altijd voor dat er voldoende ventilatie is, anders leidt dit tot uitval van onderdelen en mogelijk verlies van voedsel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S1659-6E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S1659-6E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag