Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S164-6E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S164-6E. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S164-6E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S164-6E te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S164-6E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (174 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S164-6E (171 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S164-6E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SANTO Einbau-Kühlschränke Built-In Refrigerators Réfrigérateurs encastrables Refrigeradores empotrados Frigoriferi integrabili Inbouw koelkasten d g f e i l Gebrauchsanweisung Operating Instructions Mode d'emploi Instrucciones de servicio Istruzioni per l'uso Gebruiksaanwijzing Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat U Uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op Uw apparaat betrekking hebben. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. [. . . ] 38 °C stand van de temperatuurregelaar tot 1 rond 2 rond 2 2 tot 3 1 tot 2 Belangrijk!op hete zomerdagen) en koude instelling van de temperatuurregelaar (stand "5" tot "6") kunnen er voor zorgen dat de compressor continue werkt. Reden: De compressor dient ononderbroken te lopen om bij een hogere omgevingstemperatuur de lage temperatuur van het apparaat te kunnen handhaven. De koelruimte ontdooit dan niet meer ­ automatisch ontdooien van de koelruimte is alleen bij stilstaande compressor mogelijk (zie hoofdstuk "Ontdooien"). Sterke rijpvorming aan de achterwand van de koelruimte is dan het gevolg. Zet in dat geval de temperatuurregelaar op een warmere stand (stand "4" tot "5"). Bij deze instelling wordt de compressor geregeld en begint het ontdooien weer automatisch. Apparaat uitzetten 0 1. Voor het uitzetten van de koeling de temperatuurregelaar op stand "0" draaien. Apparaat uitzetten, daartoe de temperatuurregelaar op stand "0" draaien. Apparaat grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Deur daarna open laten om geurvorming te voorkomen. 129 Interieur Legvlakken/roosters Naargelang het model is het apparaat voorzien van glas legvlakken of van roosters. Het legvlak van glas boven de groente- en fruitbakken moet altijd op die plaats blijven liggen, opdat groente en fruit langer vers blijven. Daartoe de legvlak zover naar voren trekken tot hij naar boven of onderen bewogen kan worden en eruit gehaald kan worden. Om de legvlakken op een andere hoogte te zetten in omgekeerde volgorde te werk gaan. De voorste helft van de tweedelige legvlak eruit halen en op een andere hoogte erin schuiven. Hierdoor wordt ruimte gewonnen om op de daaronder gelegen legvlak grote verpakkingen te plaatsen. Vochtigheidsregeling (niet bij alle modellen) Voor het legvlak boven de groente- en fruitbakken bevindt zich bij enkele modellen een verstelbaar ventilatierooster. een schuifje traploos geregeld worden. 130 Interieur Schuifje rechts: ventilatiesleuven geopend. sterkere luchtcirculatie een laag luchtvochtigheidsgehalte in de groente- en fruitbakken. Als de ventilatiesleuven dicht zijn, blijft het natuurlijke vochtigheidsgehalte van de levensmiddelen in de groente- en fruitbakken langer behouden. Variabele binnendeur Naargelang de behoefte kunnen de deurvakbodems er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden. Flessen-/blikjeshouder Een paar modellen zijn voorzien van een flessen-/blikjeshouder. Voor het omzetten van de flessen-/ blikjeshouder de betreffende plank er uittrekken. Let er op dat fles of blikjes horizonaal neergelegd worden en niet tegen de achterwand van het apparaat of bij gesloten deur tegen de deurstop aankomen. Alleen afgesloten flessen en blikken liggend bewaren. 131 Interieur Variabele box (niet bij alle modellen, uitvoering afhankelijk van model) Sommige modellen hebben een variabele box dat naar de zijkant verschoven kan worden en onder een deurvak is aangebracht. [. . . ] Lampbehuizing er weer opplaatsen en de kruiskopschroef aandraaien. 1 3 Geluiden als apparaat in bedrijf is De volgende geluiden zijn karakteristiek voor koelapparaten: · Klikken Altijd als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, is een klikgeluid te horen. · Zoemen Zodra de compressor werkt, is een zoemgeluid te horen. · Borrelen/Kabbelen Als koelvloeistof door dunne buisjes stroomt, is een borrelend of kabbelend geluid te horen. Ook na het uitschakelen van de compressor is dit geluid nog korte tijd te horen. 137 Doel, Normen, Richtlijnen Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S164-6E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S164-6E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag