Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1542-5ICH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1542-5ICH. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S1542-5ICH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1542-5ICH te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S1542-5ICH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (540 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S1542-5ICH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Dit symbool leidt u stap voor stap door de bediening van het apparaat. 2. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. [. . . ] Schroefgaten met plugjes afsluiten. 48 Beschrijving van het apparaat Elektrische aansluiting Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde vereist. Het stopcontact moet zodanig worden geïnstalleerd, dat de stekker altijd uit het stopcontact kan worden getrokken. Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk is, dient een maatregel in de elektrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. zekering, beveiligingsschakelaar, aardlekschakelaar of dergelijke met een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm). Voor ingebruikneming op het typeplaatje van het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan. Druk op één van de toetsen , , +" (WARMER) of , , -" (KOUDER). De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend, de op dat moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan. Gewenste temperatuur door indrukken van de toetsen , , +" (WARMER) en , , -" (KOUDER) instellen (zie hoofdstuk "Toetsen voor temperatuurinstelling"). De temperatuurindicatie geeft onmiddellijk de gewijzigde instelling aan. Bij elke druk op een toets wordt de temperatuur een vakje verder gezet. Opmerking: bij het inschakelen van het apparaat wordt de koelruimtetemperatuur automatisch op +5°C ingesteld wanneer u geen temperatuur kiest. Instelbaar temperatuurbereik: +2°C tot +8°C Aanwijzing: Uit voedingswetenschappelijk oogpunt is een bewaartemperatuur van ca. Inzetten op een andere hoogte geschiedt in omgekeerde volgorde. 54 Juist bewaren De variabele box kan in de koelruimte aan de zijkant van een legvlak gehangen worden: 1. Trek daartoe het legvlak zo ver naar voren tot het naar boven of naar beneden weggedraaid en er uit gehaald kan worden. De beugel aan het verloop van het legvlak hangen en het vak weer in de geleidingen schuiven. Juist bewaren In het koelruimte heersen, fysisch bepaald, diverse temperaturen. Waar in de koelruimte de juiste temperatuur heerst voor de diverse soorten levensmiddelen laat het voorbeeld hiernaast zien. Tip: Levensmiddelen dienen altijd afgedekt of verpakt in de koelruimte gezet te worden om uitdrogen en geur- of smaakoverdracht op andere artikelen te voorkomen. Voor het verpakken zijn geschikt: ­ Vershoudzakken en -folies van polyethyleen; ­ Plastic dozen met deksel; ­ Speciale kappen van plastic met rubber band; ­ aluminiumfolie. 55 Ontdooien De koelruimte wordt automatisch ontdooid De achterwand van de koelruimte wordt met rijp bedekt als de compressor loopt en ontdooit weer als de compressor stilstaat. Het dooiwater wordt in het afvoergootje aan de achterwand van de koelruimte opgevangen, door het afvoergat naar een bakje aan de motorkompressor gevoerd en verdampt daar. Het dooiwaterafvoergat moet regelmatig worden gereinigd (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). Reiniging en onderhoud Om hygiënische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met toebehoren geregeld gereinigd te worden. · Het apparaat mag tijdens het schoonmaken niet op het elektriciteitsnet aangesloten zijn. Zet voor het schoonmaken het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering uit. · Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik genomen wordt. [. . . ] · Borrelen/klotsen Wanneer het koelmiddel door smalle leidingen stroomt, kunt u een borrelend of klotsend geluid horen. Ook na het uitschakelen van de compressor is dit geluid nog korte tijd te horen. Bepalingen, normen, richtlijnen Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt. Bij de fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn volgens de Duitse wet op de veiligheid van apparaten (GSG), de Duitse voorschriften ter voorkoming van ongevallen bij koude-installaties (VBG 20) en de bepalingen van de vereniging van Duitse elektrotechnici (VDE). 60 Vaktermen Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: ­ 73/23/EG van 19. 2. 1973 - laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EG van 3. 5. 1989 (met inbegrip van wijzigingsrichtlijn 92/31/EG) - EMC-richtlijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S1542-5ICH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S1542-5ICH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag