Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1459-4TK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1459-4TK. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S1459-4TK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S1459-4TK te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S1459-4TK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (138 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S1459-4TK (335 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S1459-4TK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TischKühlautomaten mit Gefrierfach Automatic Table Top Refrigerators Réfrigérateurs table-top Frigoríficos automáticos de mesa Frigoriferi tavolo Tafelmodel koelautomaten Pöytäjääkaapit Kylskåp av bordsmodell Gebrauchsanweisung Operating Instructions Mode d'emploi Instrucciones para el uso Istruzioni per l'uso Gebruiksaanwijzing Käyttöohjeet Bruksanvisning AUS ERFAHRUNG GUT C/D 105 850-860 E 570 550 93-103 200 cm 2 A AEG52 AEG55 1 4 900-910 F G B A AEG53 H AEG56 2 5 130 300 F AEG54 AEG57 3 6 2 L AEG58 AEG60 7 9 12 mm 2 AEG75 9a 1 K AEG59 AEG42 8 10 3 3 7 6 6 5 4 max. 16 1 2 2 4 3 M AEG43 11 F 8 AEG63 14 F AEG61 8 12 AEG47 AEG62 13 15 4 AEG64 16 AEG65 17 5 5 D _______________________ Inhalt Seite Bildseiten (bitte ausklappen) Allgemeine Hinweise, Platzwahl Elektrischer Anschluß Ihr Kühlgerät braucht Luft Wechsel des Türanschlages Inbetriebnahme und Temperaturregelung Richtig lagern Einfrieren und Tiefkühllagern Abtauen Reinigung und Pflege Störungen und Kundendienst Tips zur zweckmäßigen Benutzung und Energie-Einsparung 2-5 8/9 9 9 10 10/11 11 12 12 13 13 13 E _______________________ Indice Página llustraciones (por favor desplegarlas) Indicaciones generales, emplazamiento Conexión eléctrica Su aparato de refrigeración necesita aire Cambio del batiente de la puerta Puesta en servicio y regulación de la temperatura, Almacenamiento correcto Congelación y almacenamiento de ultracongelados Descongelación Limpieza y cuidados Perturbaciones y Servicio Postventa Consejos para el uso adecuado y para economizar energía 2-5 28/29 29 29 30 31 31 32 32/33 33 33 34 GB _______________________ Contents Page lllustration pages (please unfold) General instructions, Choice of location Electrical connection Your refrigerator needs air Changing over the door hinges Starting up and temperature regulation, Correct storage Freezing fresh food and storing frozen food Defrosting Cleaning and care Faults and servicing Hints on energy-saving 2-5 14/15 15 15/16 16 17 17 18 18 19 19 20 I _______________________ Indice Pagina Pagine illustrate (vi preghiamo di aprire) Indicazioni generali, luogo di installazione Collegamento elettrico ll vostro apparecchio ha bisogno di aria Inversione della cernieratura della porta Avviamento in funzione e regolazione della temperatura Esatta disposizione Congelazione e conservazione in stato congelato Sbrinamento Difetti e servizio tecnico assistenza clienti Consigli per l'utilizzazione appropriata e l'economizzazione di energia 2-5 35/36 36 36/37 37 38 39 39/40 40 41 41/42 F _______________________ Contenu Page Pages avec figures (que vous voudrez bien déplier) 2-5 Remarques générales, choix de l'emplacement 21/22 Raccordement électrique 22 Votre réfrigérateur a besoin d'air 22 Changement du côté d'ouverture de la porte 23 Mise en service et régulation de la température 24 Rangement correct 24 Congélation et stockage des denrées surgelées 25 Dégivrage 25/26 Nettoyage et entretien 26 Pannes et service après-vente 26 Conseils pour une utilisation judicieuse et économiser de l'énergie 27 NL _______________________ Inhoud pagina Afbeeldingen (uitklapbare pagina's) Algemene aanwijzingen, opstelling Elektrische aansluiting Uw koeltoestel heeft lucht nodig Overzetten van het deurscharnier In gebruik nemen en temperatuurregeling, Op de juiste wijze indelen Invriezen en bewaren Ontdooien Reiniging en onderhoud Storingen en klantenservice Tips voor een doelmatig gebruik en het besparen van energie 2-5 43/44 44 44 45 45/46 46 46 47 47 47/48 48 6 D SF _______________________ Sisällys Sivu Kuvitetut sivut (pyydämme avaamaan). Yleistä, Sijoitus Sähköliitännät Kylmälaite tarvitsee ilmaa Oven avaussuunna muuttaminen Käyttöönotto ja lämpötilan säätö Elintarvikkeiden oikea säilytys Jäädyttäminen ja säilytys pakastimessa Sulatus ja puhdistus Häiriöt ja asiakaspalvelu Oikea käyttö Energiansäästöohjeita 2-5 49 50 50 50 51 51 52 52 53 53 53 S _______________________ Innehåll Sida Sidor med bilder (öppna gärna). Allmänna anvisningar, Uppställningsplats Elektrisk anslutning Kylskåpet behöver luft Omhängning av dörren Idrifttagning och temperaturreglering Rätt forvaring Infrysning och frysförvaring Förvaring av djupfryst och hantering av kylan Avfrostning och rengöring Fel och kundtjänst Tips för att spara energi 2-5 54 55 55 55/56 56 57 57 57 57/58 58 58/59 7 NL ATTENTIE! Als uw nieuwe toestel een ouder model vervangt, maakt u het oude toestel dan direkt onbruikbaar: steker uit de kontaktdoos trekken, aansluitsnoer afsnijden en de steker en de rest van het snoer apart weggooien. [. . . ] Regelmatig op en neer bewege va de deur van het vriesvak vergemakkelijkt het inzetten. Variabel bovenblad aanpassing afb. Voor het invriezen van verse levensmiddelen kiest u stand "6". Let erop, dat de temperatuur in de koelruimte niet onder 0°C komt en zet de temperatuurregelaar tijdig op stand "3" of "4" terug. Hoge omgevingstemperaturen (25 tot 32°C) en te koude instelling van de temperatuurregelaar, stand "5" of "6", kunnen ertoe leiden dat het koelaggreg a a t k o n t i n u w e r k t . I n d a t g e v a l w o rd t d e verdamper aan de achterzijde van de koelruimte niet meer automatisch ontdooid. Zet dan de temperatuurregelaar op een warmere instelling, "3" of "4", terug, opdat het koelaggregaat wordt geregeld en het ontdooiproces automatisch wordt begonnen. Omgevingstemperatuur, belading en vaak openen van de deur hebben invloed op de binnentemperatuur. Als u een andere stand kiest begint het koelaggregaat niet dadelijk te werken, als er opt dat moment juist ontdooid wordt. Op de onderste gleiders, boven de groente- en fruitbak, moet beslist een legvlak liggen en ook blijven liggen. Trek het legvlak/rooster iets naar voren, tot u het omhoog of omlaag kunt draaien en uitnemen. Inzetten op een andere hoogte geschiedt in omgekeerde volgorde. Glazen VARIO-legvlak *) Als u bijvoorbeeld flessen, blikken of potten rechtop wilt bewaren, schuift u de voorste helft van het VARlO-legvlak onder de achterste helft. *) Niet bij alle modellen. IJsblokjes maken Het ijsbakje voor driekwart met water vullen, in de vriesruimte zetten en invriezen. De ijsblokjes laten los als u het bakje iets verdraait of als u het even onder stromend water houdt. Het ijsbakje nooit met scherpe of spitse voorwerpen losmaken, anders bestaat het gevaar dat u de koudekringloop verstoort. Op de juiste wijze indelen afb. 14 1 = boter, kaas 2 = eieren, tubes, konserven 3 = dranken 4 = kaas, fruit en groente 5 = vlees, vleeswaren, worst, zuivelprodukten 6 = k a n t - e n - k l a re g e re c h t e n , d e e g w a re n , konserven 7 = diepvriesprodukten, ijsblokjes, konsumptie-ijs = Deze aanduiding wil zeggen dat in dit vriesvak diepvriesprodukten enkele maanden be waard kunnen worden. De bewaartijd is afhankelijk van de soort produkten, zie de aanwijzingen van de fabrikant. U kunt ook kleine hoeveelheden verse levensmiddelen zelf invriezen, zie "lnvriezen en bewaren". Uit veiligheidsoverwegingen (explosiegevaar!) mogen geen bussen of flessen met brandbaar gas, bijv. spuitbussen, navultankjes voor aanstekers enz. , in het toestel bewaard worden. Invriezen en bewaren in het vriesvak U kunt zelf verse levensmiddelen invriezen. Om optimale resultaten te bereiken, dient u de volgende aanwijzingen op te volgen: Niet te grote hoeveelheden, max. [. . . ] Voordat u kontakt opneemt met de Klantenservice, dient u te kontroleren of er op de kontaktdoos spanning staat (bijv. Storingen aan het elektriciteitsnet kunnen door uw elektro-installateur verholpen worden. Bij een storing aan het toestel neemt u kontakt op met de afdeling Klantenservice, afd. Voor reparaties uitgevoerd door anderen, kan AEG geen produktaansprakelijkheid aanvaarden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S1459-4TK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S1459-4TK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag